• Slav Slavov, Svetski savet za energiju, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Integracija obnovljivih izvora u konkurentsko tržište energije u Evropi

 • Studiju „Put ka konkurentskom tržištu energije u Evropi” (“Roadmap Towards a Competitive European Energy Market”) izradila je međunarodna radna grupa formirana od strane Svetskog Saveta za Energiju (World Energy Council – WEC), iz Londona. Osnovni ciljevi, između ostalih bili su (a) da se sugeriše put ka konkurentskom tržištu električne energije uključujući obnovljive izvore energije, (b) da se formulišu preduslovi za uspešnu liberalizaciju tržišta električne energije u Evropi, i konačno (v) da se definišu konrtolne tačke da bi se pratio progres ka jedinstvenom liberalizovanom tržištu, uključujući i metodologiju podsticanja tehnologija koje još nisu dostigle zrelost. Sa nedavnom finansijskom krizom koja danas prelazi u ozbiljnu globalnu privrednu recesiju, rastu sumnje u mogućnost tržišta energije da mogu nastaviti da efikasno funkcionišu u sadašnjim uslovima ili bi okretanje ka ne-tržišnim mehanizmima bilo bolje rešenje. Prvenstvena opasnost koja preovlađuje iz ove recesije je da bi se Evropske zemlje mogle okrenuti ka nacionalnim prioritetima i protekcionizmu,što bi moglo dalje dovesti do dezintegracije Evrope. Obnovljivi izvori energije igraju rastuću ulogu u proizvodnji energije i daju vredan doprinos sigurnosti snabdevanja energijom u Evropi i razvoju održivog snabdevanja Evrope energijom. Nedavni energetsko-klimatski paket regulative EU je fiksirao ambiciozne ciljeve da integriše obnovljive izvore u energetski miks Evrope, i ti ciljevi bivaju konstantno ohrabrivani jednim brojem političkih podsticaja. Međutim, i dalje ostaje jedan broj ekonomskih i pogonskih problema. Obnovljivi izvori još nisu konkurentni, a postojeće velike mreže tek treba da se prilagode i olakšaju priključenje manjih, decentralizovanih izvora električne energije na obnovljive izvore bez izazivanja pogonskih ispada sistema.

 • Ključne reči
 • Stranice
  229 - 242
 • Datum slanja
  05/28/2012
 • Datum revizije
  07/16/2012
 • Datum prihvatanja
  07/20/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 229-242
 • Reference
  • ***, Roadmap Towards a Competitive European Energy Market, Published 2010 by the World Energy Council (WEC), London, ISBN: 0 946121 38 9, pp. 1-96
  • ***, http://www.renewableenergyfocus.com
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.