• Mario D. Carelli, Kompanija Vestinghaus - Odeljenje za nauku i tehnologiju, Pitsburg, Pensilvanija, Sjedinjene Američke Države
 • Milorad B. Džodžo, Kompanija Vestinghaus - Odeljenje za nauku i tehnologiju, Pitsburg, Pensilvanija, Sjedinjene Američke Države
 • Bojan Petrović, Kompanija Vestinghaus - Odeljenje za nauku i tehnologiju, Pitsburg, Pensilvanija, Sjedinjene Američke Države

IRIS - Internacionalni reaktor inovativan i siguran - integralni reaktor srednje snage, hlađen vodom, namenjen za skoru izgradnju

 • Internacionalni reaktor inovativan i siguran (IRIS) je poboljšani integralni, lakovodni reaktor srednje snage (335 MWe) namenjen za skoru izgradnju. Međunarodni konzorcijum od dvadesetak organizacija iz deset zemalja, predvođen kompanijom Vestinghaus, je započeo projekat početkom ovoga veka. Trenutno, projekat je u fazi preliminarne ocene sigurnosti za dobijanje licence od strane Komisije za nuklearnu regulativu SAD (US NRC). Jedna od najvažnijih projektnih karakteristika je da se unutar integralne reaktorske posude osim jezgra reaktora, moderatora, kontrolnih šipki i reflektora nalaze i generatori pare, pumpe i posuda za regulisanje pritiska. U članku je takođe dat prikaz projektnog pristupa nazvanog "sigurnost obezbeđena dizajnom" kojim se eliminišu potencijalni problemi već u fazi projektovanja, ili se pak umanjuje njihova verovatnoća kao i eventualne posledice u slučaju da potpuno eliminisanje nije moguće, što omogućava značajno smanjenje i pojednostavljenje pasivnih sigurnosnih sistema, čime se poboljšava sigurnost a da se pri tome ukupni troškovi smanjuju. Licenciranje elektrane bez potrebe za planiranje hitnih mera odgovara van područja elektrane, je jedan od ciljeva koji je razmatran sa Komisijom za nuklearnu regulativu (SAD) i istraživan u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) bi dozvolilo da IRIS bude tretiran kao i svako drugo industrijsko postrojenje, locirano bliže naseljenim mestima, što bi omogućilo efikasnu dvostruku namenu za proizvodnju električne i toplotne energije (centralno grejanje, desalinizaciju, proizvodnju pare za industriju). Izvedena ekonomska analiza ukazuje da bi troškovi proizvedene struje bili uporedivi sa drugim nuklearnim i ne-nuklearnim elektranama. Srednja snaga i veličina IRIS-a omogućava da se postepeno povećava snaga elektrane gradnjom novih modula prema potrebi tržišta, što smanjuje novčanu zaduženost, i čini ga privlačnim za tržišta sa ograničenim investicionim kapitalom.

 • Ključne reči
 • Stranice
  75 - 89
 • UDC
  620.92:621.039.5
 • BIBLID
  0350-218X, 32 (2006), 1-4, 75-89
 • Reference
  • *** (2004) World list of nuclear power plants. Nuclear News, 47, 3, 35-60
  • *** (2002) A technology roadmap for Generation IV nuclear energy systems. US DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee, Dec, GIF002-00, http://nuclear.gov/genIV/documents/gen_IV_roadmap.pdf
  • Boroughs, R., Wilson, J., Eberly, W., Mcclanahan, J., Boles, G. (2003) Enabling 48-month maintenance intervals in IRIS. u: Proceedings GENES4/ANP2003, September 15-19, Kyoto
  • Carelli, M.D. (2003) IRIS: A global approach to nuclear power renaissance. Nuclear News, 46, 10, 32-42
  • Carelli, M.D., i dr. (2004) The design and safety features of the IRIS reactor. Nucl. Eng. Design, 230, 151-167
  • Finnicum, D., Maioli, A., Mizuno, Y., Viais, J., Mendoza, G., Alonso, G. (2003) IRIS preliminary PRA analysis. u: Proceedings GLOBAL 2003, November 16-20, New Orleans
  • Galvin, M., Todreas, N.E., Conway, L.E. (2003) Maintenance cycle extension in the IRIS advanced light water reactor plant design. Nucl. Technol, 143, 270-280
  • Ingersoll, D.T., Binder, J.L., Kostin, V.I., Panov, Y.K., Polunichev, V., Ricotti, M.E., Conti, D., Alonso, G. (2004) Cogeneration of electricity and potable water using the International reactor innovative and secure IRIS. u: Proceedings ANES 2004 conference, October 3-6, Miami
  • International Atomic Energy Agency (2003) Guidance for the evaluation of innovative nuclear reactors and fuel cycles: Report of phase 1A of the International project on innovative nuclear reactors and fuel cycles. INPRO, IAEA-TECDOC-1362
  • Maioli, A., Finnicum, D.J., Kumuagai, Y. (2004) IRIS simplified LERF model. u: Proceedings ANES 2004 conference, October 2-6, Miami
  • Mchenry, R.S., Moore, T.J., Maurer, J.H., Todreas, N.E. (1997) Surveillance strategy for an extended operating cycle in commercial nuclear reactors. u: Proceedings, 5th International topical meeting on nuclear thermal hydraulics, operations and safety NUTHOS-5, April, Beijing
  • Miller, K. (2003) IRIS economics: A sensitivity review. u: Proceedings GLOBAL 2003, November 16-20, New Orleans
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.