• Simeon N. Oka, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Borislav D. Grubor, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mladen S. Ilić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vasilije Manović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Milić D Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Milijana Paprika, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nikola Oka, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Srđan Belošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Rastko Mladenović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad Crnomarković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ispitivanje podobnosti lignita 'Kolubara' i 'Kovin' za sagorevanje u kotlovima sa cirkulacionim fluidizovanim slojem

 • U radu su dati rezultati iscrpnih ispitivanja ponašanja lignita "Kolubara" i "Kovin", pri sagorevanju u fluidizovanom sloju, izvršena za potrebe Elektroprivrede Srbije, sa ciljem da se dobiju podloge za razmatranje gradnje kotlova sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju u procesu revitalizacije starih blokova. Ispitivanja su izvršena korišćenjem originalne metodologije uvedene od strane Laboratorije za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke "Vinča", i proverene ispitivanjem više desetina domaćih ugljeva. Posebna pažnja u ovom ispitivanju posvećena je problemu korišćenja podataka dobijenih u mehurastom fluidizovanom sloju za analizu ponašanja lignita pri sagorevanju u kotlovima sa cirkulacionim fluidizovanim slojem. Ispitana su četiri kvaliteta liginta "Kolubara", toplotne moći 2,5-8,5 MJ/kg, i sa različitim sadržajem pepela, i više kvaliteta lignita "Kovin" u istom opsegu toplotne moći. Ispitivanja su obavljena u tri faze: (1) tehnička i elementarna analiza, i određivanje karakterističnih temperatura omekšavanja pepela standardnim postupkom i u fluidizovanom sloju, (2) ispitivanje procesa fragmentacije čestica uglja, određivanje brzine sagorevanja i temperature starta, određivanje vezivanja sumpora od strane pepela, i (3) ispitivanje ponašanja uglja u stacionarnim uslovima sagorevanja u pilot-postrojenju. Rezultati su pokazali da su ispitivani ligniti veoma pogodni za sagorevanje u kotlovima sa cirkulacionim fluidizovanim slojem. Dobijeni rezultati predstavljaju podlogu za izradu studije opravdanosti i izbor kotlova svetskih proizvođača.

 • Ključne reči
 • Stranice
  83 - 103
 • UDC
  662.642:662.992.8-91
 • BIBLID
  0350-218X, 30 (2004), 1-4, 83-103
 • Reference
  • Basu, P., Duta, A., Miller, L. (2003) An intelligent tool for evaluating bids for circulating fluidized bed boilers. u: 17th International Conference on FBC, Proceedings on CD, FBC2003-153, 1-4
  • Belin, F., Maryamechik, M., Walker, D.J., Wietzke, D.L. (2001) Babcock & Wilox CFB boilers-design and experience. u: 16th International Conference on FBC, Proceedings on CD, Reno, NV, USA, May 13-16, FBC01-0091, 1-9
  • Bursi, J.M., Lafanechere, L., Jastin, L. (1999) Basic design studies for a 600 MWe CFB boiler. u: 15th International Conference on FBC, Proceedings on CD, FB, C99-0045, 1-20
  • Darling, S.L., Li, X. (1997) Design of a 350 MWe CFB boiler. u: Proceedings 14th International Conference on FBC, Vancouver, Canada, May 11-14, Vol. 1, 205-212
  • Goidich, S.J., Hyppanen, T. (2001) Foster wheeler compact CFB boilers for utility scale. u: 16th International Conference on FBC, Proceedings on CD, Reno, NV, USA, May 13-16, FBC01-099, 1-11
  • Lafanechere, L., Basu, P., Jestin, L. (1995) Effects of steam parameters on the size and configuration of circulating fluidized bed boilers. u: Proceedings 13th International Conference on FBC, Orlando, FL, USA, May 7-10, Vol. 1, 1-7
  • Makansi, J. (1995) CFB boilers keep older coal-fired units viable: New ones competitive. Electric Power International, September, 85-90
  • Makansi, J. (1994) FBC retro fit leads Komorany, Czech Republic into new era. Electric Power International, March, 49-54
  • Mesarović, M., Oka, S.N., Pavlović, N. (1999) Economic and environmental features of fluidized bed combustion technology for power generation in Yugoslavia. u: Introductory lecture, Proceedings, 2nd Symposium of South-East European Countries on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, Workshop: Prospects and Experien, 455-474
  • Oka, S.N., Anthony, E.J. (2004) Future of bubbling FBC technology. u: Proceedings, 4thInternational Heat Transfer Forum, Minsk Belarus, May 24-28
  • Oka, S.N., Pavlović, N.V. (1997) Application of ACFBC technology in EPS. u: Proceedings, Symposium ZEMAK, Ohrid, Republic of Macedonia, October 7-11, Book 2, 687-697
  • Oka, S.N., Grubor, B.D., Dakić, D., Ilić, M.S., Manović, V., Erić, M., Paprika, M., Oka, N., Belošević, S., Barišić, V., Mladenović, M., Crnomarković, N., Živojinović, R., Lazić, M., Babović, M., Milošević, J., Nenić, D. (2004) Tačke Programskog zadatka 1, 2, 3 i 4. u: Istraživanje mogućnosti primene sagorevanja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFS) u kotlovima u Elektroprivredi Srbije, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' - Laboratorija za termotehniku i energetiku, I deo, Interni elaborat
  • Oka, S.N., Mesarović, M. (2002) Energetika - elektroprivreda i proizvodnja uglja - tekuće stanje, razvojni potencijali, strategija razvoja do 2010. godine, očekivani efekti i potrebne institucije, vladine politike i mere. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 251-266
  • Oka, S.N., Mesarović, M., Gagić, D., Blečić, N. (2002) Korišćenje uglja iz malih rudnika za proizvodnju energije. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 505-520
  • Oka, S.N., Grubor, B.D., Dakić, D., Ilić, M.S., Manović, V., Erić, M., Paprika, M., Oka, N., Belošević, S., Mladenović, R., Crnomarković, N. (2004) Prilozi. u: Istraživanje mogućnosti primene sagorevanja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFS) u kotlovima u Elektroprivredi Srbije, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' - Laboratorija za termotehniku i energetiku, III deo, Interni elaborat
  • Oka, S.N., Grubor, B.D., Arsić, B.T., Dakić, D.V. (1988) The methodology for the investigation of fuel suitability for FBC and results of comparative study of different coals. u: Fluidized Bed Combustion in Practice: Clean, Versatile, Economic, London: Institute of Energy, I/8/1-19
  • Oka, S.N. (1997) Fuel testing and influence of coal characteristics on bubbling FBC boiler design. u: 1st South-East European Symposium on Fluidized Beds on Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, September 24-27, Ohrid, Republic of Macedonia, Vol. 2, 223-242
  • Oka, S.N. (2003) Fluidized bed combustion: Processes and application. New York: Marcel Dekker
  • Oka, S.N. (2000) How to use data about coal combustion in bubbling fluidized beds for design of the circulating fluidized bed boilers?. u: Presented at 41st IEA FBC Technical Meeting, Salerno, Italia, October 30, 1-9
  • Oka, S.N., Grubor, B.D., Dakić, D., Ilić, M.S., Manović, V., Erić, M., Paprika, M., Oka, N., Belošević, S., Mladenović, R., Crnomarković, N. (2004) Tačke Programskog zadatka 5 i 6. u: Istraživanje mogućnosti primene sagorevanja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFS) u kotlovima u Elektroprivredi Srbije, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' - Laboratorija za termotehniku i energetiku, II deo, Interni elaborat
  • Oka, S.N., Ilić, M.S. (1999) Determination of start-up temperature for FBC boilers and furnaces. u: Proceedings, 2nd Symposium of South-East European Countries on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology, September 21-25, Aranđelovac, Yugoslavia, 151-164
  • Wang, S.I., Tsao, T.R., Gagliardi, C.R., Herb, B.E., Cox, J., Parham, D. (1993) Technical challenges in the scale-up and design of a 250 MW ACFB for the york county energy partners project. u: Proceedings, 12th International Conference on FBC San Diego, CA, USA, May 9-13, Vol. 1, 1-8
  • Živojinović, R., Lazić, M., Babović, M., Milošević, J., Nenić, D., Vukojčić, P. (2004) Određivanje reprezentativnog bloka uglja za ispitivanje. u: Istraživanje mogućnosti primene sagorevanja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFS) u kotlovima u Elektroprivredi Srbije, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' - Laboratorija za termotehniku i energetiku, I deo, Interni elaborat
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.