• Branislav Repić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan Đurović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Ana D Marinković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Andrijana D. Stojanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Istraživanje sagorevanja poljoprivredne biomase na industrijskom vodogrejnom kotlu

 • U Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta „Vinča” čine se napori u razvoju čistih tehnologija za korišćenje balirane biomase u energetske svrhe. Kao rezultat toga napravljen je vodogrejni kotao za grejanje plastenika i poslovnih objekata toplotne snage 1,5 MNj na kojem se sagorevaju velike bale sojine slame dimenzija 0,7 ´ 1,2 ´ 2,0 m. Kotao se sastoji iz ložišnog dela, sistema od izolacionog materijala za akumulaciju toplote i izmenjivačkih sekcija gas-voda. Kotlarnica je smeštena u okviru Korporacije PKB, u neposrednoj blizini kompleksa plastenika.
  U radu su izloženi neki rezultati dobijeni tokom razvoja kotla i tokom ispitivanja sagorevanja balirane poljoprivredne biomase po principu sagorevanja cigarete. Kotao je testiran u cilju istraživanja kvaliteta sagorevanja velikih bala sojine slame. Prosečna donja toplotna moć ovog goriva bila je oko 13700 kJ/kg. Praktična ispitivanja sprovedena su sa više vrsta biomase, pre svega sa sojinom slamom i slamom uljane repice. Ispitivanja su bila propraćena odgovarajućim merenjima temperatura na više mesta u kotlu, kao i merenjem sastava produkata sagorevanja. U radu su prikazane osnovne prednosti i pogodnosti cigaretnog sagorevanja balirane poljoprivredne biomase, koje se preporučuje kao optimalna tehnologija za sagorevanje velikih bala.

 • Ključne reči
 • Stranice
  25 - 34
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  01/20/2012
 • Datum prihvatanja
  02/17/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 25-34
 • Reference
  • Dakić, D., Kragić, B., Biomass by Products Used as Fuel in PKB Corporation, BIOSYNERGY Enlargement and Integration Workshop, April 17-18, 2008, JRC Institute for Energy, Petten, Holland
  • Repić, B. S., Dakić, D. V., Paprika, M. J., Mladenović, R. V., Erić, A. M., Soya Straw Bales Combustion in High Efficient Boiler, Thermal Science, 12 (2008), 4, 51-60
  • Mladenović, R., Dakić, D., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B., The Boiler Concept for Combustion of Large Soya Straw Bales, Energy, 34 (2009), 5, 715-723
  • Kavalov, B., Peteves, S. D., Bioheat Ap plications in the European Union: AnAnalysis and Perspective for 2010, European Commission, Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Energy, 2004
  • Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Repić, B., Dakić, D., Energy Production Facilities of Original Concept for Combustion of Soya Straw Bales, 16th European Biomass Conference & Exibition From Research to Industry and Markets, June 2-6, 2008, Valensia, Spain, Proceedings on CD ROM, 1260-1270
  • ***, JUS M.E6.110, Generatori toplote za grejanje, Kotlovi za čvrsta goriva, Konstrukcija i zahtevi kvaliteta, Zavod za standardizaciju, Beograd, 1987.
  • ***, JUS B.H8.325, Čvrsta mineralna goriva Metode ispitivanja Određivanje topivosti pepela, Zavod za standardizaciju, Beograd, 1985.
  • ***, Republika Srbija, Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka, Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, 1997.
  • ***, BIOM-ADRIA Project, The Use of Biomass as a Primary Source of Energy in the Adriatic Basin Countries, Interreg IIIA, Document N, 2008
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.