• Marina P Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Biljana Vučićević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Valentina M Turanjanin, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Marija M Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Sandra P. Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Istraživanje unutrašnjeg zagađenja vazduha u učionicama osnovne škole

 • Deca predstavljaju populaciju koja je posebno osetljiva na Prisustvo zagađujućih materija u zatvorenom prostoru. Kvalitet unutrašnjeg vazduha je značajan uticajni parametar na zdravlje dece. Na kvalitet unutrašnjeg vazduha u školama utiču zagađenje spoljašnjeg vazduha, način ventilacije u prostorijama, veliki broj dece u učionicama kao i njihova aktivnost. Za procenu kvaliteta unutrašnjeg vazduha, sprovedena su merenja na šest mernih mesta (u pet učionica i jedno merno mesto izvan škole), u jednoj osnovnoj školi u urbanom okruženju. U radu su predstavljene i analizirane koncentracije različitih fizičkih i hemijskih zagađivača u unutrašnjoj i spoljašnjoj sredini: ugljendioksid, ozon, azot-dioksid, formaldehid, isparljiva organska jedinjenja, suspendovane čvrste čestice različitih prečnika (do 2.5 mm i 10 mm) i policiklični aromatični ugljovodonici u česticama do 10 mm. Analiza rezultata sprovedenih merenja je pokazala da na povećanje koncentracije analiziranih zagađujućih polutanata najviše utiču građevinski materijali konstrukcije zgrade (zidovi, podovi, tavanica), nameštaj, boje, lakovi i sagorevanje uglja u kotlu za dobijanje toplotne energije za zagrevanje prostora.

 • Ključne reči
 • Stranice
  75 - 83
 • Datum slanja
  10/03/2013
 • Datum revizije
  01/05/2014
 • Datum prihvatanja
  01/07/2014
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 75-83
 • Reference
  • Silverstein, M.D., et al., School Attendance and School Performance: A Population-Based Study of Children with Asthma, Journal of Pediatrics, 139 (2001), 2, 278-283
  • Moonie, S., et al., The Relationship between School Absence, Academic Performance, and Asthma Status, Journal of School Health, 78 (2008), 140-148
  • xxx, Statistical Office of the Republic of Serbia, Belgrade, 2012
  • Chan, L.Y., Kwok, W.S., Chan, C.Y., Human Exposure to Respirable Suspended Particulate and Airborne Lead in Different Roadside Microenvironments, Chemosphere, 41(2000), 93-99
  • Jones, A.P., Indoor Air Quality and Health, Atmospheric Environment, 33 (1999), 4535-4564
  • Yang, W., et al., Indoor Air Quality Investigation According to Age of the School Buildings in Korea, Journal of Environmental Management, 90 (2009), 348-354
  • xxx, Reviewing and Refocusing on IAQ in Schools, Republished with Permission of Air Quality Sciences, 2006
  • xxx, Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), Center for Environmental Research Information Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH USA, January, 1999
  • xxx, Report on a Working Group Meeting, WHO Air Quality Guidelines Global Update 2005, Bonn, Germany, Available online at: http://www.euro.who.int/://www.euro.who.int/data/as-sets/pdf_file/0008/147851/E87950.pdf
  • xxx, Regulation of the Conditions and Requirements for Monitoring Air Quality (RS Official Gazette no.11/2010), Available online at: http://www.grntch.com/images/ ASHRAE_Standard62/01_04.pdf
  • xxx, Greenguard Emission Standard for Educational Environments, Greenguard Children & School Certification, Available online at: http://www.greenguard.org/en/ CertificationPrograms/CertificationPrograms_indoorAirQuality.aspx
  • xxx, ANSI/ASHRAE Standard 62/2001 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
  • Lazović, I., et al., Measurement of the Energy Envelope Features of the Primary School Ljubica Radosavljević - Nada in Zaječar, Proceedings, International Conference Power Plants 2012, Zlatibor, Serbia, 2012
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.