Izbor optimalne konfiguracije i načina rada pumpi za ispumpavanje kondenzata i pumpi za snabdevanje napojnom vodom za nove Eskom termoelektrane sa natkritičnim parametrima

 • Kompanija Eskom je otpočela kapitalni investicioni program da bi zadovoljila rastuću potrebu za električnom energijom u ekonomiji Južnoafričke Republike koja se intenzivno razvija zadnjih godina. Budući razvoj podrazumeva proizvodnju električne energije uz korišćenje različitih tehnologija, kao što su: sagorevanje fosilnih goriva, nuklearne energije, modularni reaktori sa fluidizovanim slojem, gasnih ciklusa, energije vodenih tokova, kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije, energija iz vetra i sunčeva energija. Prve dve, od planiranog većeg broja novih termoelektrana sa natkritičnim parametrima, Medupi (6 blokova, svaki po 794 MW) i Kusile (6 blokova, svaki po 798 MW) su u postupku projektovanja i izgradnje. Pumpe za ispumpavanje kondenzata i snabdevanje napojnom vodom su među najvećim potrošačima električne energije u termoelektranama, tako da njihov izbor i izbor odgovarajućeg načina rada predstavlja primarni zadatak u procesu projektovanja ovih sistema. U radu su opisani načini konačnog izbora pumpi za ispumpavanje kondenzata na dve novoizgrađene termoelektrane sa natkritičnim parametrima u Južnoafričkoj Republici. Razmatrana je opcija vertikalnog postavljanja sa vazdušno hlađenim kondenzatorom u odnosu na horizontalno postavljanje pumpi za ispumpavanje kondenzata. Svaka od pumpi za ispumpavanje kondenzata je dimenzionisana za 100%-tno opterećenje u bajpasnom modu rada. U radu je objašnjeno zašto je izabrana konfiguracija sa dve pumpe sa 100%-tnim opterećenjem od kojih je jedna sa elektromotorom sa promenljivom brzinom i druga sa elektromotorom sa nepromenljivom brzinom obrtanja. Da bi se obezbedila visoka pouzdanost snabdevanja napojnom vodom, tri pumpe sa 50% opterećenja po bloku će biti postavljene na dve nove termoelektrane sa natkritičnim parametrima. U radu su, takođe, opisana četiri različita radna režima pumpi za snabdevanje vodom koje su bile raspoložive prilikom izbora. Detalji svakog režima rada pumpi su opisani i diskutovani. Konačna odluka prilikom izbora pumpi napojne vode je zasnovana na ekonomskom modelu procene koji je uzeo u razmatranje tri različita moda rada, početnu cenu izgradnje, potrošnju električne energije u radu i zahtevanu efikasnost rada napojnih pumpi u predviđenom pedesetogodišnjem životnom veku rada termoelektrana. Eskom kompanija je elektroprivreda Južnoafričke Republike. Eskom je peta kompanija u svetskim razmerama u odnosu na proizvodnju električne energije, pokriva 95% potreba Južnoafričke Republike i 45% električne energije koja se proizvede na Afričkom kontinentu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  163 - 176
 • UDC
  621.577.012:620.92
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 2, 163-176
 • Reference
  • *** (2008) Eskom Annual report. Johannesburg, South Africa: Eskom
  • Cattaert, A.E., Pininski, E., Ngcobo, G., van der Westhuizen, W. (2007) Overseas report on boiler feed pump redundancy and voith vorecon mechanical variable speed drive. Eskom, Johannesburg, South Africa: Eskom Enterprises Engineering, Report br. N. RDZ-45-13
  • Wahl, G., Suhari, L. (1986) Improvement of efficiency of hydrodynamic variable speed coupling multi-stage variable. u: Speed drive: A new development, Kraftwerkskomponente, Essen: STEAG
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.