Izbor optimalnog tehničkog rešenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TE 'Kostolac B'

 • U skladu sa svojim opredeljenjem da rad svojih termoenergetskih objekata uskladi sa zahtevima regulative Evropske Unije koja se odnosi na zaštitu životne sredine, Elektroprivreda Srbije je započela proces projektovanja postrojenja za smanjenje emisija sumpornih oksida. Prema zaključcima Studije 'Pravci optimalnog smanjenja emisije sumpornih oksida iz termoelektrana Elektroprivrede Srbije', TE 'Kostolac B' je izabrana kao prva termoelektrana na kojoj je planirana izgradnja ovakvog postrojenja. U toku je izrada projektne dokumentacije za dobijanje dozvole za gradnju postrojenja za odsumporavanje dimnog gasa (ODG) i izradu tenderske dokumentacije za izbor konsultanta za realizaciju projekta do puštanja postrojenja u pogon. Na osnovu prethodno prihvaćenih analiza kao referentni postupak odsumporavanja definisan je vlažni krečnjak/gips postupak. Imajući u vidu da predviđeno postrojenje za odsumporavanje s jedne strane predstavlja poseban sistem u okviru TE, a s druge i deo elektrane kao celine, projektovanje ovog postrojenja mora uzeti u obzir sve zahteve koji se odnose na uklapanje ovog postrojenja u postojeće procese TE, kako bi se obezbedio njen nesmetani pogon u narednom periodu. U ovom radu prikazani su: (1) osnovni zahtevi koji predstavljaju ulazne parametre za projektovanje postrojenja za odsumporavanje, koji se odnose na zahtevani kvalitet sorbenta i vode, karakteristike dimnih gasova i zahtevani nivo odsumporavanja dimnih gasova; (2) osnovne karakteristike glavnih sistema postrojenja za ODG; (3) moguće opcije tehničkih rešenja postrojenja sa aspekta uklapanja u raspoloživi prostor i postojeće sisteme TE i (4) predlog optimalnog rešenja postrojenja za ODG sa aspekta funkcionalnosti i pouzdanosti rada postrojenja, investicionih ulaganja i pogonskih troškova.

 • Ključne reči
 • Stranice
  231 - 249
 • UDC
  622.992.84:620.92
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 3-4, 231-249
 • Reference
  • *** (2006) Pravci optimalnog smanjenja emisija sumpornih oksida iz termoelektrana EPS-a - studija. JP EPS
  • *** (2007) Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom odsumporavanja dimnih gasova TE 'Kostolac B'. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet
  • *** (2005) Izveštaj o ispitivanju stepena otprašivanja elektrofiltera i emisije štetnih materija u TE Kostolac B u 2004. godini. Beograd: Rudarski institut
  • *** (2004) Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja PK Drmno. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
  • *** (2003) Idejni projekat razvoja PK Drmno. Beograd: Rudarski institut i Rudarsko-geološki fakultet, II faza
  • *** (2006) Studija opravdanosti eksploatacije preostalih rezervi uglja PK Drmno. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.