• Toma Tanasković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Dejan Brkić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija

Klasifikacija kućnih gasnih kotlova na osnovu efikasnosti

 • Metodologija kojom se proračunava sezonska efikasnost kućnih gasnih kotlova je propisana procedurom Vlade Velike Britanije za vrednovanje energetske efikasnosti u zgradama. Sama metodologija je opšteg tipa i primenljiva je i u našim uslovima. Ova metodologija je u skladu sa Evropskom direktivom 92/42/EEC koja razmatra zahteve efikasnosti za nove kotlove za toplu vodu koji rade na gasovita i tečna goriva. Ovako proračunata sezonska efikasnost je relevantan parametar za poređenje različitih modela kotlova. Oznaka klase energetske efikasnosti se dodeljuje prvenstveno na osnovu verifikovanih vrednosti sezonske efikasnosti. U korelaciji sa sezonskim stepenom efikasnosti je godišnja potrošnja goriva pojedinog kotla, a samim tim su uporedivi i godišnji troškovi za utrošeno gorivo.

 • Ključne reči
 • Stranice
  83 - 92
 • UDC
  620.98:697.3
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 1, 83-92
 • Reference
  • *** (2007) Istraživanje racionalnog korišćenja prirodnog gasa i unapređenje uređaja u domaćinstvima NP EE 533-3b. Beograd: Ministarstvo nauke Republike Srbije, elaborat, apr
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.