• Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Marko Lipošćak, EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, Hrvatska
 • Tihomir Žilić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Igor Raguzin, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, Hrvatska
 • Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Hrvoje Petrić, Energetski Institut Hrvoje Požar, Zagreb, Hrvatska
 • Željko Bogdan, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Kogeneracija u evropskom energetskom zakonodavstvu i modeli primjene na nacionalnom nivou

 • Liberalizacija tržišta te deregulacija cijena električne energije u skladu sa evropskom regulativom dovode kogeneraciju električne energije i topline u otežanu tržišnu situaciju. S druge strane, značaj koji kogeneracija ima u povećanju energetske efikasnosti, i time doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i sigurnosti dobave, stvara nužne pretpostavke za posebnim pristupom kogeneracijskoj proizvodnji. Evropska regulativa priznaje kogeneraciji tu poziciju te zagovara povećanje njenog udjela u ukupnoj opskrbi električnom energijom, ali prepušta nacionalnim zakonodavstvima da definiraju relevantne mehanizme i mjere. U radu je prikazan portugalski pristup, koji je vrlo povoljan za kogeneratore, a baziran je na modelu izbjegnutog troška, te je dan pregled hrvatske legislative u području kogeneracije, koja je, međutim, još u procesu nastajanja. Tarifni modeli su zatim primijenjeni na primjeru velikog industrijskog postrojenja, te za slučaj mikrokogeneracije za stambenu zgradu, pomoću modela mCOGEN. U radu su prezentirani model i rezultati tehnoekonomske analize tih dvaju postrojenja, te analiza osjetljivosti parametara ekonomske isplativosti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  65 - 105
 • UDC
  620.92:65.011
 • BIBLID
  0350-218X, 29 (2003), 1-4, 65-105
 • Reference
  • *** (2001) Zakon o tržištu električne energije. Narodne novine Republike Hrvatske, 68
  • *** (2001) Zakon o tržištu plina. Narodne novine Republike Hrvatske, 68
  • *** (2001) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata. Narodne novine Republike Hrvatske, 68
  • *** (2001) Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. Narodne novine Republike Hrvatske, 68
  • *** (2002) Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of Cogeneration Based on a Useful Heat Demand in the Internal Energy Market. COM 2002 415 final, Brussels, prijedlog direktive 2004/8/EC
  • *** (2001) Educogen: An educational tool for cogeneration. European Association for the Promotion of Cogeneration, http://www.cogen.org/projects/educogen.htm
  • *** (2002) Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d. Narodne novine Republike Hrvatske, 32
  • *** (2002) Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Narodne novine Republike Hrvatske, 32
  • *** (2001) The first national communication of the Republic of Croatia to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, Republic of Croatia, http://unfccc.int/resource/dics/natc/cronc1.pdf
  • *** (2003) Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Repealing Directive 96/92/EC. A Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of June 26
  • *** (2003/1955) Directive EC of the European Parliament and of the Council Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive. 98/30/EC
  • *** (2001/1977) Directive EC of the European Parliament and the Council on the Promotion of the Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the International Electricity Market
  • *** (2001) Zakon o energiji. Narodne novine Republike Hrvatske, 68
  • *** (1996) Revised IPCC Guidelines for National Green house Gas Inventories: Work book. published on: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch1wb1.pdf
  • *** (2001) A guide to cogeneration. Bruxelles: European Association for the Promotion of Cogeneration, http://www.cogen.org/
  • Bogdan, Ž., i dr. (2001) Mogućnost optimiranja pogona EL-TO CTT. Zagreb
  • Burer, M., Tanaka, K., Favrat, D., Yamada, K. (2002) Multi-criteria optimization of a district cogeneration plant integrating a solid oxide fuel cell-gas turbine combined cycle, heat pumps and chillers. Energy International Journal
  • Donjerković, P., Petrić, H. (2001) Kogeneracija i trigeneracija u sustavima grijanja, klimatizacije i ventilacije. Interklima
  • Lipošćak, M. (2002) Mikrokogeneracijsko postrojenje s Dieselovim motorom. Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Diplomski rad
  • Petrić, H., i dr. (1998) KOGEN - program kogeneracije, prethodni rezultati i buduće aktivnosti. Zagreb: Energetski institut 'Hrvoje Požar'
  • Reknagel, H.V., Sprenger, E., Šramek, E.R., Čeperković, Z. (1987) Grejanje i klimatizacija. Beograd: Građevinska knjiga
  • Rogueta, J.M. (2003) Comments on the Proposed CHP Directive and on Evaluation Systems. Espan
  • Shipley, A.M., i dr. (2001) Certification of combined heat and power systems: Establishing emissions standards. Washington, http://www.aceee.org/
  • Šunjić, M. (1996) Efikasnost kogeneracijskih postrojenja. Zagreb: Energetika marketing
  • United Nations Framework convention on climate change. objavljeno na: http://unfccc.int/
  • Žilić, T. (2003) Analiza osjetljivosti isplatljivosti industrijskih kogeneracija na tarifni režim. Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Diplomski rad
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.