Konceptualni prikaz određivanja eksploatacionog kvaliteta uglja na površinskim kopovima uglja EPS-a

Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.