Korelacije između geometrijskih parametara i faktora efikasnosti prijemnika sunčeve energije

 • Kvalitet prijemnika termičke Sunčeve energije obično se izražava preko njegovog stepena korisnosti ηpse, tj. odnosa ostvarene grejne snage prijemnika i iradijancije Sunčevog zračenja koje dospe na njegovu površinu. Međutim, pri projektovanju i uopšte pri analizi uticaja pojedinih geometrijskih i termofizičkih karakteristika na grejnu snagu prijemnika termičke Sunčeve energije, adekvatnije je koristiti druga dva faktora - faktor efikasnosti apsorpcione ploče absorbera i faktor efikasnosti predaje toplote grejanom fluidu u prijemniku. U svrhu boljeg razumevanja fizičke suštine ovih faktora, u radu je najpre izvršeno njihovo detaljno teorijsko izvođenje. Pomoću izvedenih analitičkih izraza, izvršena je analiza promene faktora efikasnosti apsorpcione ploče u odnosu na promenu: rastojanja između cevi, debljine apsorpcione ploče, veličine kontaktne površi cevi i apsorbujuće ploče, vrste materijala apsorpcione ploče, kao i na promenu vrednosti prividnog koeficijenta toplotnih gubitaka.

 • Ključne reči
 • Stranice
  49 - 60
 • Datum slanja
  07/18/2013
 • Datum revizije
  12/10/2013
 • Datum prihvatanja
  12/28/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 49-60
 • Reference
  • Chamolia, S., i dr. (2012) A review of the performance of double pass solar air heater. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1): 481-492
  • Eisenmann, W., Vajen, K., Ackermann, H. (2004) On the correlations between collector efficiency factor and material content of parallel flow flat-plate solar collectors. Solar Energy, 76(4): 381-387
  • Ho, C.D., Yeh, H.M., Chen, T.C. (2011) Collector efficiency of upward-type double-pass solar air heaters with fins attached. International Communications in Heat and Mass Transfer, 38(1): 49-56
  • Krejth, F., Black, W.Z. (1980) Basic Heat Transfer. New York: Harper and Row
  • Lambić, M. (1992) Priručnik za solarno grejanje. Beograd: Naučna knjiga
  • Oztop, H.F., Bayrak, F., Hepbasli, A. (2013) Energetic and exergetic aspects of solar air heating (solar collector) systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21: 59-83
  • Yeh, H.M., Lin, T.T. (1995) The effect of collector aspect ratio on the collector efficiency of flat-plate solar air heaters. Energy, 20(10): 1041-1047
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.