• Simeon N. Oka, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dušan Gagić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Novak Blečić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija

Korišćenje uglja iz malih rudnika za proizvodnju energije

 • Rudnici uglja sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji nalaze se dugo godina u ekonomskoj, finansijskoj i proizvodnoj krizi. Rudnici se zatvaraju jedan po jedan, proizvodnja u preostalim rudnicima opada. Razlozi su mnogobrojni, a jedan od razloga je veliki procenat sitnih frakcija iskopanog uglja (oko 60% proizvodnje čine klase uglja manje od 3-5 mm), koji se ne može prodati na tržištu. U okviru Strategije razvoja privrede Srbije do 2010. godine, koja je u Ministarstvu za nauku, tehnologije i razvoj urađena 2002. godine, po zahtevu Vlade Srbije, urađena je Studija "Korišćenje uglja iz malih rudnika za proizvodnju energije". Posebno su razmatrane mogućnosti korišćenja sitnih klasa, tj. celokupno proizvedenog uglja u kotlovima sa sagorevanjem u fluidizovanom sloju. U ovom radu su dati izvodi iz te studije. Date su procene rezervi uglja rudnika podzemne eksploatacije, i projekcija mogućeg povećanja proizvodnje do 2010. godine, uz procenu potrebnih investicionih sredstava i cene proizvedenog uglja. Analizirane su mogućnosti gradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije za rudnike u blizini većih gradova, i gradnje termoelektrana, ukoliko nema odgovarajućih potrošača toplotne energije. Procenjene su potrebne investicije za gradnju termoenergetskih postrojenja, količina proizvedene toplotne i električne energije, i uticaj ovog programa na smanjenje uvoza energije i goriva.

 • Ključne reči
 • Stranice
  39 - 55
 • UDC
  620.92:662.62-912
 • BIBLID
  0350-218X, 30 (2004), 1-4, 39-55
 • Reference
  • *** (2002) Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Monografija, Knjiga I i II
  • *** (2000) Energy for tomorrow's world: Acting now. London: World Energy Council
  • *** (2002) Izabrani razvojni programi. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Monografija, Knjiga I i II
  • Blečić, N.S., Jakšić, A., Popović, D. (2002) Specifičnosti bilansnih i potencijalnih rezervi uglja ležišta Ćirikovac, Kostolački basen. u: Proceedings, 5th International Scientific Opencast Mining Conference OMC'02, Aranđelovac, 23/26 oktobar, 6-13
  • Blečić, N.S., Popović, V. (2002) Elaborat o rezervama uglja u ležištu Ćirikovac - stanje 31. XII 2001. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, tekstualni deo
  • Blečić, N.S., Gagić, D., Draško, Z., Kondžulović, R. (2003) Ćirikovac i Aleksinac. u: Geološki uslovi za bezbedno i rentabilno podzemno otkopavanje uglja u Srbiji, Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, knj. 3, deo Ćirikovac, 51-97
  • Čokorilo, V., Simeunović, V., Lilić, N. (2002) Studija stanja i mogućnosti prestruktuiranja rudnika za podzemnu eksploataciju uglja u JP Elektroprivreda Srbije. Beograd: Elektroprivreda Srbije
  • Mesarović, M., Đajić, N., Oka, S.N. (2002) Kogeneracija i kombinovani ciklusi. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 477-491
  • Mihailović, M., Oka, S.N., Benišek, M. (2002) Male hidroelektrane. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 521-534
  • Oka, S.N., Mesarović, M., Gagić, D., Blečić, N. (2002) Korišćenje uglja iz malih rudnika za proizvodnju energije. Beograd, Interni elaborat autora
  • Oka, S.N., Ilić, M.S., Mesarović, M. (2002) Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, MNTR Vlade Republike Srbije, Beograd, Knjiga II, 493-504
  • Oka, S.N., Mesarović, M., Gagić, D., Blečić, N. (2002) Korišćenje uglja iz malih rudnika za proizvodnju energije. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 505-520
  • Oka, S.N., Mesarović, M. (2002) Energetika - elektroprivreda i proizvodnja uglja - tekuće stanje, razvojni potencijali, strategija razvoja do 2010. godine, očekivani efekti i potrebne institucije, vladine politike i mere. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 251-266
  • Oka, S.N., Mesarović, M. (2002) Energetika - proizvodnja nafte i zemnog gasa i proizvodnja derivata nafte - tekuće stanje, razvojni potencijali, strategija razvoja do 2010. godine, očekivani efekti i potrebne institucije, vladine politike i mere. u: Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010, Beograd: MNTR Vlade Republike Srbije, Knjiga II, 267-278
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.