• Alexandr M. Kler, Institut za energetske sisteme Sibirskog odeljenja Ruske akademije nauka, Irkutsk, Ruska Federacija
 • Alexei S. Maximov, Institut za energetske sisteme Sibirskog odeljenja Ruske akademije nauka, Irkutsk, Ruska Federacija
 • Elena L. Stepanova, Institut za energetske sisteme Sibirskog odeljenja Ruske akademije nauka, Irkutsk, Ruska Federacija

Matematičko modeliranje i optimizacija velikih instalacija na termoelektranama

 • U Institutu za energetske sisteme 'Melentijev' razvijen je softverski paket, tj. sistem računarskog generisanja programa. Ovaj sistem generiše matematički model termičkih instalacija iz jednostavnijih modela njegovih elemenata i tehnoloških linkova između njih. Generisani matematički model može formirati deo modela veće instalacije. Prema tome, postaje moguće da se na taj način konstruišu matematički modeli termoelektrana i energetskih sistema. Paket takođe služi za optimizaciju parametara pomenutih modela korišćenjem posebnog algoritma za nelinearnu optimizaciju. Radni uslovi kogenerativnih postrojenja su optimizovani konstruisanim softverskim paketom koji se zasniva na računarskoj konstrukciji programa. On dozvoljava distribuciju toplotnih i električnih opterećenja među instalacijama unutar postrojenja zavisno od raznih kriterijuma optimizacije. Pored toga, paket identifikuje koeficijente matematičkih modela osnovnih instalacija postrojenja pomoću rezultata merenja parametara karakterističnih za njihovo funkcionisanje. Efikasnost softverskog paketa je testirana na nekim kogenerativnim postrojenjima u regionu Irkutska.

 • Ključne reči
 • Stranice
  47 - 54
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  621.311.22:517.957
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 47-54
 • Reference
  • Kler, A.M., Mai, V.A., Skripkin, S.K. (1992) A system for computer: Based creation of static and dynamic mathematical models of thermal power plants. u: International forum expert systems and computer simulation in energy engineering, proceedings, Erlangen, Germany, 22-4-1-22-4-3
  • Kler, A.M., Maximov, A.S., Stepanova, E.L., i dr. (2009) Optimizing the operating modes of cogeneration stations taking actual state of main equipment into account. Thermal Engineering, 56, 6, 500-505
  • Kler, A.M., Maximov, A.S., Stepanova, E.L. (2006) High-speed mathematical models of cogeneration steam turbines: Optimization of operation in heat and power plants. Thermophysics and Aeromechanics, 13 (2006), 1, 143-150
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.