• Božidar Prstojević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Nenad Đajić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija
 • Toma Tanasković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Mirko R. Todorović, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
 • Dejan Ivezić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija
 • Marija M Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Metodološki pristup analizi usklađenosti razvoja toplifikacije i gasifikacije u našim gradovima

 • U Srbiji je u preko 40 gradova, priključenih na magistralni gasovodni sistem, izgrađen sistem centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom (toplifikacioni sistem) koji u najvećem broju slučajeva koristi kao gorivo prirodni gas. Imajući u vidu da je tehno-ekonomski neopravdano i energetski neracionalno graditi paralelne centralizovane sisteme snabdevanja istih potrošača neophodno je istraživati usaglašenost razvoja oba sistema u cilju postizanja optimalnih tehno-ekonomskih efekata centralizovanog sistema snabdevanja energijom. U radu se u tom cilju analizira mogućnost usklađenosti razvoja toplifikacionog i gasovodnog sistema u našim gradovima imajući u vidu specifičnosti investicionih i eksploatacionih troškova oba sistema.

 • Ključne reči
 • Stranice
  49 - 63
 • UDC
  620.91:519.863/.873
 • BIBLID
  0350-218X, 29 (2003), 1-4, 49-63
 • Reference
  • *** (2002) Projekat NPEE 406-34A Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine - Istraživanje optimalnog razvoja toplifikacionih i gasovodnih sistema u izabranim gradovima Srbije. Termotehnika, 28, 1-4, str. 97
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.