Mogući energetsko-ekološki doprinosi implementacije Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. godine u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije

 • U radu je izložena analiza mogućih energetsko-ekoloških doprinosa koji se mogu ostvariti kroz implementaciju Strategije razvoja energetike Republike Srbije u periodu od 2007. do 2010. godine u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije.

 • Ključne reči
 • Stranice
  3 - 29
 • UDC
  620.92/.97
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 1, 3-29
 • Reference
  • *** (2004) Glavni plan za izgradnju MHE u Srbiji. Kragujevac: Regionalni evro centar za energetsku efikasnost, dec
  • *** (2005) Šumarstvo u Republici Srbiji 2004. Bilten Republičkog zavoda za statistiku, Beograd
  • *** (2004) Zakon o energetici. Službeni glasnik RS, br. 84
  • *** (2002) Regulation (EC) br. 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, laying down health rules concerning animal by products not intended for human consumption
  • *** (2004) Wind energy: The facts: An analysis of wind energy in the EU-25. EWEA, http://ec.europa.eu/energy/res/publications/res_wind_energy/0_facts_summary_en.pdf
  • *** (2003) Renewable energy target for Europe - 20% by 2020. EREC, http://www.erecrenewables.org/documents/Berlin_2004/targets/EREC_Targets_2020_def.pdf
  • *** (2004) RES-E EU frameworks and prices (€/MWh). EREF - European Renewable Energies Federation, http://www.eref-europe.org
  • *** (2006) Record year for wind energy: Global wind power market increased by 43% in 2005. u: Press Release, GWEC, (17th) Feb, http://www.gwec.org, 17th Feb
  • *** (2005) Wood energy barometer. u: EurObseiVer, Oct
  • *** (2007) Biogas Barometer. u: EurObserv'er, May 2006
  • *** (1997) Energy for the future: Renewable sources of energy: White paper for a community strategy and action plan. COM 599
  • *** (1996) Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 54
  • *** (2003) Zakon o koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 55
  • *** (1995) Zakon o geološkim istraživanjima. Službeni glasnik RS, br. 44
  • *** (1998) Zakon o utvrđivanju i razvrstavanju rezervi mineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja. Službeni list SRJ, br. 12 i 13
  • *** (1996) Zakon o prostornom planu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 13
  • *** (2005) Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Službeni glasnik RS, br. 44
  • Babić, M., Vulović, R. (2005) Upravljanje ekološkim i energetskim projektima. Kragujevac: Mašinski fakultet
  • Babić, M., Despotović, M., Gordić, D., Lukić, N., Šušteršič, V., Jovičić, N., Babić, V. (2006) Program ostvarivanja strategije razvoja energetike u Republici Srbiji do 2010. godine - modul obnovljivi izvori energije. Kragujevac: Mašinski fakultet, Regionalni evro centar za energetsku efikasnost, Projekat finansiralo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
  • Đurović-Petrović, M., Stevanović, Ž. (2006) Energetski potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji - mogućnosti i prepreke za korišćenje energije. Energija, ekonomija, ekologija, 5, 1/2, 192-198
  • Energoprojekt, Hidroinženjering, Institut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi' (1987) Katastar malih hidroelektrana na teritoriji SR Srbije van SAP. Beograd, Knj. 1, Opšti izveštaj
  • European commission (2000) Green paper on security of supply in Europe. COM, 769 final
  • Furman, T. (2004) Studija - proizvodnja i korišćenje biodizela - alternativnog i ekološkog goriva za dizel motore. Novi Sad, Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. EE705-1004A
  • Gburčik, P., i dr. (1984) Gustina aeroenergetskog potencijala u SR Srbiji. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, Studija
  • Gburčik, P., i dr. (2004) Studija energetskog potencijala Srbije za korišćenje sunčevog zračenja i energije vetra. Beograd: Centar za multidisciplinarne studije
  • Ignjatović, V., Venišek, M., Jončić, S. (2005) Osposobljavanje domaće energetske mašinske i elektrogradnje za proizvodnju hidroagregata snage do 20 MW. Energija, ekonomija, ekologija, 4, 2, 216-220
  • Ilić, M. (2003) Studija - energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji. Beograd, Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. NP EE611-113
  • Janković, V. (2004) Liber perpetuum - knjiga o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: OEBS - Misija u Srbiji i Crnoj Gori
  • Mikičić, D., Radičević, B. (2006) Aktuelno stanje vetroenergetike u Evropi početkom 2006 i budući trendovi. Energija, ekonomija, ekologija, str. 192-198, broj 1-2, godina v, mart
  • Mikičić, D.J., Đurišić, Ž.R., Radičević, B.M. (2002) Vetrogeneratori - perspektivni izvori električne energije. Elektroprivreda, vol. 55, br. 4, str. 46-58
  • Pavićević, V., Lukić, M. (2006) Male hidroelektrane - regulatorni okvir. Energija, ekonomija, ekologija, 5, 1/2, 234-245
  • Popović, T., i dr. (1997) Ocena mogućnosti korišćenja energije vetra na teritoriji Republike Srbije. Beograd: Savezni hidrometeorološki zavod
  • Putnik, R., i dr. (2002) Mogućnost korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije. Beograd: Elektroprivreda Srbije
  • Radičević, B.M., Vukić, Đ.R., Đurišić, Ž.R. (2003) Vetrogeneratorski potencijal i mogućnosti korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije u našoj zemlji. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 3, str. 99-104
  • Republički statistički zavod (2005) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
  • Toke, D. (2007) Renewable financial support systems and cost-effectiveness. Journal of cleaner production, 15, 3, 280-287
  • Vabić, M., Milovanović, D., Jovičić, N., Gordić, D., Despotović, M., Šušteršič, V., Pavlović, N. (2005) Analiza mogućih energetsko-ekonomsko-ekoloških doprinosa realizacije Glavnog plana za gradnju MHE u Srbiji. Energija, ekonomija, ekologija, 4, 2, 211-215
  • Venišek, M., Mesarović, M. (2005) Energetski potencijal malih vodotokova u Srbiji. Energija, ekonomija, ekologija, 4, 2, 164-168
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.