Monitoring i evaluaciono istraživanje promene politike energetske efikasnosti paralelni monitoring, evaluacija i komunikacije - evaluacija uticaja projekta - kolaborativni pristup

 • Projekat energetske efikasnosti u Srbiji, u svom odgovoru na milenijumski cilj održivog razvoja, metodološki je potpuno inovativan. Paralelno sa definisanim ciljevima, Projekat donosi inovativno razvijeni pristup monitoringa i evaluacije, nazvan 'Paralelni monitoring, evaluacija i komunikacije'. Obrađeni su sledeći aspekti novorazvijenog pristupa: participatorni monitoring i evaluacija ostvarivanja ciljeva; istraživanje rezonantnog uticaja Projekta, evaluaciju sveukupne politike energetske efikasnosti, instrumentalna i konceptualna; komuniciranje rezultata monitoringa i evaluacije, rezultata i dugoročnih uticaja. Metodologija interaktivno obuhvata različite kriterijume i aspekte, od tehničkih i ekonomskih, do socioloških i ekoloških. Evaluacija takođe obuhvata: rezultate instrumentalizacije - primene mera energetske efikasnosti, postignute uštede, smanjenje zagađenja životne sredine; konceptualne rezultate u vezi sa podizanjem svesti o energetskoj efikasnosti, povećanjem i širenjem znanja, povećanjem zadovoljstva korisnika, promenama u obrascu ponašanja i promenama u javnom diskursu. Inovativni pristup predstavlja sjajno ujedinjenje nekoliko, potpuno različitih nauka: tehničkih - arhitekture, građevinarstva i mašinstva; ekonomije, finansija i finansijske analize; humanističkih nauka kao što su sociologija, psihologija i relativno nova grana, komunikologija. Nijedna od pomenutih ekspertiza se ne koristi izdvojeno, već njihova 'kolaboracija'© daje sinergički rezultat u finalnoj evaluaciji! Prilikom projektovanja metodološkog pristupa, suočili smo se sa veoma izazovnim zadatkom, kako da uporedimo inpute. Kako da pronađemo 'zajednički imenilac' - etalon, koji bi služio kao svedena jedinica za poređenje.

 • Ključne reči
 • Stranice
  47 - 61
 • UDC
  351.759:303.022
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 47-61
 • Reference
  • *** Technical monitoring and evaluation plan and report. London: JV BDSP Partnership Ltd
  • *** (2007) Social monitoring: Evaluation methodology project. Ljubljana, Report. PR Communications Hill & Knowlton, with special acknowledgment to Mr. Prvoslav Plavšić, Country Team Leader and project manager
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.