• Simeon N. Oka, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Nacionalni program energetske efikasnosti Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije

 • Simeon Oka
  Direktor Nacionalnog programa energetske efikasnosti
  Energetska efikasnost - Aktivnosti na formulisanju prioriteta i sprovođenju strategije . . . 3

  Simeon Oka
  National Energy Efficiency Program Director
  Foundation, strategy, priorities formulation, and implementation activities . . . 13

  Nacionalni pro gram energetske efikasnosti Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj - Strategija i prioriteti / National Energy Efficiency Program of the Government of the Republic Serbia, Ministry for Science, Technologies and Development – Strategy and priorities
  Sturuktura i prioriteti Nacionalnog programa energetske efikasnosti / Structure and priorities of the National Energy Efficiency Program . . . 23

  Ciljevi i prioriteti razvojnih programa Nacionalnog programa energetske efikasnosti / Objectives and priorities of the development programs of the National Energy Efficiency Program
  Razvojni pro gram „Energetska efikasnost u proizvodnji električne energije” / Development program „Energy efficiency in electricity production” . . . 33

  Razvojni program „Energetska efikasnost u prenosu i distribuciji električne energije” / Development program „Energy efficiency in electricity transmission and distribution” . . . 39

  Razvojni pro gram „Energetska efikasnost u industriji” / Development program „Energy efficiency in industry” . . . 51

  Razvojni pro gram „Energetska efikasnost komunalnih sistema” / Development program „Energy efficiency in municipal systems” . . . 56

  Razvojni pro gram „Osvajanje opreme i pripreme goriva radi smanjenja korišćenja električne energije za grejanje” / Development program „Development of domestic ovens and boilers burning solid fuels” . . . 63

  Razvojni pro gram „Korišćenje alternativnih i obnovljivih izvora energije” / Development program „Use of alternative and renenjable energy resources” . . . 69

  Razvojni pro gram „Energetska efikasnost građevinskih objekata” / Development program „Energy efficiency in buildings” . . . 82

  Projekti u okviru Nacionalnog programa energetske efikasnosti prihvaćeni za finansiranje / List of projects of the National Energy Efficiency Program accepted for financing . . . 87

 • Ključne reči
 • Stranice
  3 - 108
 • BIBLID
  0350-218X, 28 (2002), 1-4, 3-108
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.