Numerička simulacija dinamičkih opterećenja parovoda termoelektrane ' Nikola Tesla B ”

 • Određivanje dinamičkih sila kojima nestacionarna struja fluida deluje na cevovod je neophodno u cilju sagledavanja maksimalnih naprezanja koja deluju na strukturu, spojeve i oslonce, odnosno u cilju dobijanja podloga za projektovanje ovih elemenata na maksimalna dinamička naprezanja. U radu su prikazani metodologija i rezultati računarske simulacije nestacionarnih gasodinamičkih sila koje deluju na parovod tople međupregrejane pare termoelektrane „Nikola Tesla B”. Nestacionarne gasodinamičke sile nastaju usled nestacionarnog strujanja radnog fluida pri delovanju sigurnosno-zaštitnih sistema. Zatvaranje pregradnih ventila ispred tur bine srednjeg pritiska zaustavlja protok pare i dovodi do porasta pritiska ispred pregradnih ventila, i prostiranja i superponiranja talasa pritiska duž parovoda, što izaziva dopunska dinamička opterećenja parovoda. Određivanje dinamičkih fluidnih sila se vrši zajedno sa simulacijom nestacionarnog strujanja pare. Simulacija strujanja i određivanje fluidnih dinamičkih sila su sprovedeni pomoću računarskog programa TEA razvijenog na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Dobijeni rezultati su korišćeni u okviru revizije inostranog projekta rekonstrukcije (zamene) parovoda međupregrejane pare na termoelektrani „Nikola Tesla B”. Rezultati proračuna dobijeni programom TEA su upoređeni sa rezultatima inostranog računarskog programa SHOCK i dobijeno je prihvatljivo slaganje.

 • Ključne reči
 • Stranice
  29 - 38
 • UDC
  621.18:519.876.5
 • BIBLID
  0350-218X, 29 (2003), 1-4, 29-38
 • Reference
  • *** (2002) Fluid dynamic analysis turbine trip-hot reheat: Thermal power plant Nikola Tesla B. Osterode: BBP Service GmbH, Branch Office, Report
  • Stevanović, V.D., Studović, M. (1990) Computer code for the simulation of fast thermo-hydraulic transients in thermal power systems. u: 15. Symp. Int. Assoc. for hydraulic research, Belgrade, str. L1
  • Stevanović, V.D., Studović, M., Bratić, A. (1994) Simulation and analysis of a main steam line transient with isolation valves closure and subsequent pipe break. International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 4, 5, str. 387-398
  • Stevanović, V.D., Studović, M. (2001) Analize dinamičkih opterećenja parovoda sveže pare i cevovoda napojne vode. Elektroprivreda, vol. 54, br. 4, str. 57-63
  • Stevanović, V.B., Hut, V., Studović, M., Nedeljković, S., Đurđević, G., Plešinac, D., Ninković, D. (1998) Analiza dinamičkih opterećenja cevovoda pri prelaznim procesima u termoelektrani. Termotehnika, 24, 1-4, str. 89-95
  • Stevanović, V.D., Studović, M., Nedeljković, S. (1996) Određivanje hidrodinamičkih i gasodinamičkih sila u parovodima sveže i međupregrejane pare i liniji napojne vode termoelektrane Oslomej. Beograd: Mašinski fakultet
  • Stevanović, V.B. (2001) Dinamičke promene pritiska u toplovodnim mrežama. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 30, 3, str. 51-55
  • Stevanović, V.B. (2001) Analiza isticanja prirodnog gasa kroz prskotinu. Procesna tehnika, 17, 1, str. 41-44
  • Studović, M., Stevanović, V., Nedeljković, S., Ilić, M., Cvijetić, S. (1994) Analiza prelaznih i poremećenih režima rada sistema za daljinsko grejanje Beograda iz TENT-A. Beograd: Mašinski fakultet, Glavni tehnološki projekat, Knjiga 3
  • Studović, M., Stevanović, V., Stevanović, D., Pavlović, Ž. (1991) Numerička simulacija i analiza termohidrauličkih procesa i ponašanja opreme pri udesu loma parovoda sveže pare na TE Drmno. Beograd: Mašinski fakultet, Ekspertska analiza
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.