Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji

 • U cilju izvođenja validne procene integriteta komponenti ugrađenih u industrijska energetska postrojenja neophodno je primeniti metodološki pristup koji obuhvata prikupljanje, sistematizaciju i analizu podataka iz eksploatacione istorije, propisivanje programa ispitivanja stanja materijala metodama sa i bez razaranja, kao i odgovarajućih kriterijuma prihvatljivosti. U radu je dat primer procene integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla jednog domaćeg postrojenja izloženog koroziji na osnovu podataka iz eksploatacione istorije, rezultata ranijih ispitivanja, kao i na osnovu poređenja dobijenih rezultata ispitivanja sa usvojenim kriterijumima prihvatljivosti. Procena integriteta kritičnih komponenti predstavlja podlogu za definisanje predloga o parcijalnoj zameni kotlovskih cevi, kao i niza korektivno - preventivnih koje imaju za cilj prevenciju pojave razaranja kao i obezbeđivanje visoke pouzdanosti u radu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  95 - 110
 • UDC
  621.186.3:620.196
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 95-110
 • Reference
  • *** (1828) Life time analysis of boiler tube: State-of-the-art report. VTT Technical Research Center of Finland, NO TUO74-022003
  • Đukić, M., Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Kerečki, I., Anđelić, B., Rajičić, B. (2004) Koncept održavanja kotlovskih cevi izloženih korozionom ataku. u: Simpozijum Elektrane Vrnjačka Banja, Srbija, CD
  • Hagn, L. (1983) Lifetime prediction for parts in corrosive environment. u: International Brown Bowery Symposium on Corrosion in Power Equipment (8th), Baden, Germany, str. 256-262
  • Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., Anđelić, B., Milanović, D. (2003) Model klasifikacije otkaza i njihove statističke obrade za cevni sistem termoenergetskog postrojenja. Preventivno inženjerstvo, vol. XI, No2, str. 35-39
  • Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., Anđelić, B., Milanović, D., Marković, D. (2002) Moderni pristupi u održavanju termoenergetskih postrojenja - metodologija, poređenja, unapređenja. Preventivno inženjerstvo, br. 2, 10, 23-29
  • Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G.M., Đukić, M.B., Anđelić, B., Milanović, D. (2003) Failure of fresh air fan shaft No. 1, unit 2, Thermal power plant Kostolac-B. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, Report 12-07-12.04
  • Šijački-Žeravčić, V., Bakić, G., Đukić, M., i dr. (2001) Iskustva u primeni uređaja EMF3-MI za detekciju korozionih oštećenja na cevima cevnog sistema kotla. u: Energetika Srpske, konferencija, Teslić, Republika Srpska, zbornik radova, str. 125
  • Žeravčić-Šijački, V., i dr. Ocena integriteta cevnog sistema vrelovodnog kotla izloženog koroziji
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.