• Jovan R. Petrović, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Dušan D. Gvozdenac, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Miroslav V. Kljajić, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Ocena zatečenog stanja u industrijskim kotlarnicama u AP Vojvodini

 • U Republici Srbiji, u svim energetskim sektorima, nedostaju sistemska rešenja u cilju poboljšanja zatečenog stanja. To se posebno odnosi na aspekte energetske efikasnosti, uvođenje savremenih energetskih i ekoloških tehnologija i regulatorne aktivnosti za poboljšanje stanja u industriji. Ovaj rad ukazuje na trenutno stanje u industrijskim kotlarnicama u AP Vojvodini. Ocena stanja je izvršena na osnovu snimanja pogonskih karakteristika (stanja postrojenja) i merenja u zatečenim pogonskim uslovima na slučajno odabranom uzorku od 26% kotlovskih jedinica. Obrađeno je zatečeno stanje, aspekt ukupne brige o ovim energetskim resursima, postojanje i poštovanje energetskih procedura, ustanovljenih evidencija, mera i drugih aktivnosti koje imaju za cilj sistemske promene i kontinualnu brigu o energetskim i drugim aspektima rada industrijskih kotlova. Ukazuje se na značaj i nužnost sistemskog prilaza za promenu stanja i odnosa prema ovoj problematici. S tim u vezi predložene su aktivnosti, mere i zaključci za promenu zatečenog stanja. Za promenu sadašnjeg stanja neophodne su odlučne mere, zakonodavno dosledna i liderski naglašena uloga države i koordinirana aktivnost svih struktura u oblasti energetike.

 • Ključne reči
 • Stranice
  87 - 94
 • UDC
  621.1:620.9
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 87-94
 • Reference
  • *** WTRG economics: History and analysis: Crude oil prices. http://www.wtrg.com/prices.htm
  • *** (2007) Program ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije u AP Vojvodini. Novi Sad, Srbija: Izvršno veće AP Vojvodine
  • *** (2006) Program privrednog razvoja AP Vojvodine - novelirana ex post analiza privrede AP Vojvodine. Novi Sad: Izvršno veće AP Vojvodine
  • *** (2006) Energetski bilans Autonomne Pokrajine Vojvodine - plan za 2007 godinu. Novi Sad, Srbija: Izvršno veće AP Vojvodine
  • *** (2007) Energetski bilans Autonomne Pokrajine Vojvodine - plan za 2008 godinu. Novi Sad, Srbija: Izvršno veće AP Vojvodine
  • *** (2004) Zakon o energetici. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 84
  • *** (2005) Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Službeni glasnik RS, br. 44
  • Gvozdenac, D., Petrović, J. (2008) Osnovni pravci tehnološkog razvoja Vojvodine - energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Pokrajinski centar za energetsku efikasnost
  • Gvozdenac, D., i dr. (2006) Program privrednog razvoja AP Vojvodine - Projekat energetske efikasnosti (EEP). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Pokrajinski centar za energetsku efikasnost
  • Gvozdenac, D., Marić, M., Petrović, J. (2004) Sadašnja potrošnja energije i perspektive uvođenja modernih tehnologija u industriji i komunalnoj energetici Vojvodine. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Pokrajinski centar za energetsku efikasnost
  • Petrović, J., i dr. (2008) Program privrednog razvoja AP Vojvodine - Projekat energetske efikasnosti (EEP) - Povećanje energetske efikasnosti u industrijskim kotlovima i kotlovima komunalne energetike. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Pokrajinski centar za energetsku efikasnost
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.