• Nenad M. Stepanić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad D Milošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Određivanje toplotne provodnosti slaboprovodnih čvrstih materijala metodom zaštićene tople ploče u Institutu za nuklearne nauke 'Vinča'

 • U ovom radu je prvdstavljvna metoda zaštićena tople ploče za određivanje toplotne provodnosti slaboprovodnih materijala. Opisana je aparatura koja se koristi u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke 'Vinča', postupak merenja, obrada podataka, kao i postupak za izračunavanje merne nesigurnosti. Kao primer korišćenja metode, prikazane su eksperimentalne vrednosti određivanja toplotne provodnosti standardnog referentnog materijala za toplotnu provodnost od 1 W/mK.

 • Ključne reči
 • Stranice
  55 - 68
 • UDC
  536.21:621.362.1
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 1, 55-68
 • Reference
  • Buck, W., Rudtsch, S. (2006) Thermal properties. u: Czichos H., Saito T., Smith L. (ur.) Springer handbook of materials measurement methods:, Chapter 8
  • International organization for standardization (1993) Guide to the expression of uncertainty in measurement / GUM. 1st ed
  • Maglić, D.K., Cezaiiliyan, D.A., Peletsky, V.E. (1984) Compendium of thermophysical property measurement methods. New York: Plenum Press, Vol. 1, Survey of measurement techniques
  • Maglić, K. (2000) Istraživanje u oblasti termofizike i metrologije temperature i toplote u Laboratoriji za termotehniku i energetiku. Termotehnika, 26. 1-4. 119-139
  • Zonjić, M.A., Milošević, N.D., Maglić, K.D. (2003) Određivanje toplotne provodnosti čvrstih materijala modifikovanom 'disk' metodom. u: Kongres metrologa, Beograd, Zbornik
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.