• Žarko M. Stevanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nikola S. Mirkov, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Žana Ž Stevanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Borislav D. Grubor, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Održiva izgradnja vetroelektrana u regionu Istočne Srbije

 • Primena rezultata istraživanja potencijala vetra u Srbiji bila je neizvesna s obzirom na ograničenja u Zakonu o energetici. Promene odgovarajućih klauzula kroz izmenu pomenutog Zakona, i regulativno uvođenje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, te prateće Uredbe o merama podsticaja za povlašćene proizvođače energije, stvorili su realne zakonske okvire da dođe i do izgradnje vetroelektrana u Srbiji. Kako su tokom realizacije projekata na temu vetra u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča” uložena značajna finansijska sredstva za nabavku najreferentnijih softverskih alatki, odgovarajućih baza podataka i meteo-stuba, istraživači iz ove institucije su stekli neophodna iskustva i rutine da se bave problematikom vetra na visokom i kompetentnom nivou, što je i potvrđeno statusom u Wind Energy International, World Wind Energy Association, 2009/2010 (ISBN 987-3-940683-01-4). S druge strane, učestali kontakti koji su usledili od inostranih investitora i izraženih želja lokalnih samouprava u opštinama Istočne Srbije, te zainteresovanih privatnih kompanija i državnih institucija, nametnuli su želju i dodatno motivisali istraživače da i dalje rade na ovoj tematici, ali sada na jednoj platformi koja pokriva celokupnu problematiku izgradnje vetroelektrana. Ovaj rad sadrži deo izlaznih rezultata istraživanja o mogućoj održivoj izgradnji vetroelektrana u regionu Istočne Srbije na bazi glavnih karakteristika meteorologije vetra u ovom regionu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  47 - 60
 • Datum slanja
  05/25/2011
 • Datum revizije
  01/20/2012
 • Datum prihvatanja
  02/17/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 47-60
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.