Optimizacija energije u rafinerijama nafte: postrojenje za alkalizaciju

 • Predstavljen je mogući način za određivanje energetske efikasnosti, uzimajući za primer rafinerijsko postrojenje za alkilaciju. Sa energetskog aspekta, efikasnost i optimizacija postrojenja alkilacije analizira se kroz cenu vodene pare visokog, srednjeg i niskog pritiska, i moguće uštede koje se mogu realizovati eliminisanjem razlika između ciljnog standarda (srednji standardni utrošak energije u zapadnoevropskim rafinerijama) i specifičnog utroška energije. Potrošnja pare visokog pritiska (ViP) je 80000 t godišnje ili 258 TJ. Potrošnja pare srednjeg pritiska (SrP) je 140000 t godišnje ili 419 TJ. Sopstvena proizvodnja pare niskog pritiska(NiP), dobijena redukcijom na turbinama sa povratnim pritiskom, je 20000 t godišnje ili 55 TJ, i koristi se za sopstvenu potrošnju. Cena ViP, koju obezbeđuje rafinerijska energana, je 10,83 US$/t, cena SrP, koja se takođe dobija iz energetskog postrojenja rafinerije, je 9,66 US$/t, a cena NiP, koja se dobija iz jedinice alkilacije, je 11,78 US$/t. Razmatrajući mogućnosti praćenja i unapređenja energetske efikasnosti i optimizacije, kroz ciljni standard neto potrošnje i specifičnu neto i bruto potrošnju energije odabranog postrojenja, analiza pokazuje da je indeks neefikasnosti 193%. Moguće uštede, ostvarene eliminisanjem razlika posmatranih pokazatelja, su približno 1,14 miliona US$ godišnje. Uštede se mogu ostvariti i efikasnijim tehnološkim, energetskim i organizacionim rešenjima. U radu je predložen metod za određivanje energetske efikasnosti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  273 - 281
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  05/24/2012
 • Datum prihvatanja
  06/02/2012
 • UDC
  66.095.3:332.155
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 3, 273-281
 • Reference
  • Ocić, O., Oil Refineries in the 21st Century, Energy Efficient, Cost Effective, Environmentally Benign, John Njiley & Sons, Nenj York, USA, 2005
  • O. Ocič, Effektivnost pererabotki nefti, Monograph, Znamen, Belgrade, 2005, ISBN: 86-81653-32-6
  • ***, Petroleum Industry of Serbia, Internal Documentation
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.