Optimizacija izbora mikrolokacije termoenergetskog postrojenja metodom višekriterijalnog rangiranja - Teoretske osnove

 • U radu se razmatra problem definisanja optimalne makro i mikrolokacije termoenergetskog
  postrojenja sa aspekta izbora najpovoljnije mikrolokacije u okviru mogućeg prostora.
  Ocjena povoljnosti neke mikrolokacije u odnosu na druge, odnosno rangiranje razmatranih
  mikrolokacija, vrši se na osnovu poređenja uticaja nekoliko međusobno nezavisnih veličina
  odnosno zahtjeva, koje se često ne mogu vrijednovati zajedničkim mjerilima i čije je
  ispunjenje u većini slučajeva stvar kompromisa. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne
  karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom analitičkog
  hijerarhijskog procesa, Saaty-eve skale i primarno definisanih vrijednosti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  29 - 40
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.92:621.311
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 29-40
 • Reference
  • Brans, J. P., Vincke, Ph., Preference Ranking Organization Method/The Promethee Method for Multiple Criteria Decision Making, Management Science, 31 (1985), 6, 647-656
  • Saaty, T. L., Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, 1 (2008), 1, 83-98
  • Radojičić, M., Vesić, J., Ranđić, S., Jedan pristup višekriterijumskom izboru investicionih projekata, Zbornik radova S Y M-OP-IS 2002, Tara, Srbija, 2002, XXI-16-19
  • Čupić, E. M., Tumala, R., Savremeno odlučivanje, metode i primena, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997
  • Bauer, R. A., Collar, E., Tang, V., The Silverlake Project, Oxford University Press, New York, USA, 1992
  • Bhushan, N., Ria, K., Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process, Springer-Verlag Ltd., London, 2004
  • Milovanović, Z., Modifikovana metoda za procjenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2000
  • Milovanović, Z., i dr., Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje TE Stanari, Institut za građevinarstvo „IG” Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2007
  • * * *, Studija opravdanosti izgradnje termoelektrane Stanari u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Colenco Power Engineering Ltd. i Steinmüler Engineering, 2007
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.