Optimizacija izbora mikrolokacije termoenergetskog postrojenja „Stanari” metodom višekriterijalnog rangiranja

 • Sprovedena uporedna analiza urađena je poređenjem unaprijed definisanih pokazatelja, pri čemu su razmatrani topografski uslovi, potreban prostor i zauzetost prostora, seizmičnost, uslovi dopreme uglja, uslovi otpreme i deponovanja pepela i šljake, uslovi snabdijevanja vodom, uslovi povezivanja sa elektroenergetskom mrežom, uslovi priključenja na saobraćajnice, ekološki kriterijumi, ekonomski uslovi i opšta društvena opravdanost i razvoj, uz petpostavku da je za svaku konkretnu mikrolokaciju izabrano najpovoljnije tehničko-tehnološko rješenje. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom analitičkog hijerarhijskog procesa, Saaty-eve skale i primarno definisanih vrijednosti. U konkretnom problemu radi se sa tri alternative, koje su definisane kvalitativnim kriterijumima, sa nepreciznim vrijednostima, što navodi na ideju da se postojeće višekriterijalne metode prilagode rješavanju takvih problema rangiranja alternativnih rješenja u smislu postepenog smanjenja polaznih više kriterijuma.

 • Ključne reči
 • Stranice
  85 - 101
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.92:621.311
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 85-101
 • Reference
  • Brans, J. P., Vincke, Ph., Preference Ranking Organization Method/The Promethee Method for Multiple Criteria Decision Making, Management Science, 31 (1985), 6, 647-656
  • Saaty, T. L., Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services Sciences, 1 (2008), 1, 83-98
  • Radojičić, M., Vesić, J., Ranđić, S., Jedan pristup višekriterijumskom izboru investicionih projekata, Zbornik radova SUM-OP-IS 2002, Tara, Srbija, 2002, XXI-16-19
  • Čupić, E. M., Tumala, R., Savremeno odlučivanje, Metode i primena, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1997
  • Bauer, R. A., Collar, E., Tang, V., The Silverlake Project, Oxford University Press, New York, USA, 1992
  • Bhushan, N., Ria, K., Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process, Springer-Verlag., London Ltd., 2004
  • Milovanović, Z., Modifikovana metoda za procjenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2000.
  • Milovanović, Z., i dr., Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje TE „Stanari”, Institut za građevinarstvo „IG” Banja Luka, Banja Luka, 2007.
  • ***, Studija opravdanosti izgradnje Termoelektrane „Stanari” u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Colenco Power Engineering Ltd., i Steinmüler Engineering, 2007
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.