Perspektiva pozicije uglja kao energenta u budućnosti

 • Sigurnost snabdevanja energijom je jedna od najbitnijih stavki energetskih politika svih zemalja sveta. Bez obzira na nivo razvijenosti zemlje, energetski sektor je uvek među ključnim granama ekonomskog i uopšte nacionalnog napretka. Izvesnost iscrpljivanja neobnovljivih izvora energije u svetu je činjenica sa kojom se suočavamo. Rezerve nafte, uglja i prirodnog gasa su ograničene. Uz stalan porast potreba za energijom u svetu, istovremeno se javlja sve veći broj ograničavajućih faktora razvoja energetike. Uzimajući u obzir navedeno, ovaj rad pokušava da sagleda moguću poziciju uglja kao energenta u budućnosti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  131 - 141
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.91:662.62
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 131-141
 • Reference
  • ***, Energy Biz Insider, Stormy Forecast for Coal, http://www.EnergyCentral.com, 2006
  • ***, IEA Coal Industry Advisory Board, Investment in Coal Supply and Use – An Industry Perspective on the IEA World Energy Investment Outlook, 2005
  • ***, European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP), EU DG Environment, 2005
  • ***, CO2 Capture and Storage: why it is essential to combat global warming”, ZEP, 2008
  • ***, IEA, Energy Technology Perspectives, 2008
  • ***, U. S. Energy Information Administration / International Energy Outlook 2010
  • ***, International Energy Agency, Coal Information 2006 with 2005 data, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006
  • ***, Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, International Energy Outlook 2006, U. S. Department of Energy, 2006
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.