Perspektive i dileme za proizvodnju i korišćenje biogoriva u Srbiji

 • U skladu sa obavezama definisanim ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, u Srbiji još uvek nije ostvareno tržište tečnih biogoriva, biodizela i bioetanola. Pravni okvir za proizvodnju i korišćenje biogoriva u Srbiji nije dovoljno razrađen, tako da nema konkretnih rezultata i napretka u proizvodnji i korišćenju biogoriva. Cilj ovog rada je da otkloni dileme u vezi sa proizvodnjom i korišćenjem biogoriva u Srbiji. Srbija ima potencijala za proizvodnju biogoriva, a u skladu sa EU direktivom 2009/28/ES i obavezu da do 2020. godine dostigne cilj od 10% učešća biogoriva u transportu. U radu je prikazano postojeće stanje u Srbiji, na osnovu kojeg je dat kompleks mera u cilju podsticanja proizvodnje biogoriva, pre svega radi intenzivnijeg razvoja poljoprivrede, smanjenja zagađivanja životne sredine, smanjenja uvoza sirove nafte i radi otvaranja novih radnih mesta.

 • Ključne reči
 • Stranice
  1 - 10
 • Datum slanja
  02/25/2013
 • Datum revizije
  12/15/2013
 • Datum prihvatanja
  12/25/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 1-10
 • Reference
  • ***, Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, „Sl. glasnik RS”, br. 8/2013
  • Stojiljković, D., Alternativna goriva za pogon motora SUS u 21. veku, Studija, Ma[inski fakultet, Beograd, 2007
  • ***, Jugoslovenski zavod za standardizaciju: Goriva za motorna vozila - metilestri masnih kiselina (MEMK) za dizel motore - Zahtevi i metode ispitivanja, JUS EN 14214, 2005
  • ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla, „Sl. list SCG”, br. 23/2006
  • Bašić, ĐĐ., i dr., Mogućnosti proizvodnje i kori[ćenja biodizela u AP Vojvodina, Studija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007
  • ***, Zakon o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Biv[e Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, „Sl. glasnik RS”, br. 62/2006
  • ***, Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of May 8, 2003, on the Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels for Transport, Official Journal L123, May 17, 2003
  • ***, Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of April 23, 2009, on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal L140, June 5, 2009
  • ***, Uredba o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za pe riod od 2007. do 2012. godine, „Sl. glasnik RS”, br. 27/2010
  • ***, U. S. Department of Energy, Biodiesel Handling and Use Guidelines, 2004
  • ***, Interresorna grupa: Strategija lokalnog održivog razvoja, Stalna konferencija gradova i opština, Zobnatica, 2005
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.