• Branko M. Večerina, Centar održavanja i energetike, Sektor održavanja i energetike, Kompanija „Duga a. d. Helios Grupa”, Srbija

Poboljšanje energetskog sistema u kompaniji 'Duga a. d. Helios Grupa'

 • Predmet rada je optimizacija parnog sistema u Kompaniji 'Duga a. d.', sa ciljem manjeg korišćenja neobnovljivih energetskih resursa, sa težištem na smanjenju troškova prirodnog gasa. Nizom aktivnosti, postignuta je decentralizacija predimenzionisanog parnog sistema, ukupne dužine od nekoliko kilometara, a koji se prostire na 10 hektara zemljišta i podmiruje potrebe za vodenom parom osam toplotnih podstanica za grejanje 40 objekata. Optimizovan energetski sistem je prilagođen sadašnjim potrebama kompanije. Od jedne energetske celine formirano je nekoliko nezavisnih energetskih celina, po principu energetskih krugova, koji su funkcionalno zamenile postojeći parni sistem. Najudaljenije tačke parnog sistema su izdvojene iz sistema i energetski osamostaljene. Parni razvod smanjen je u dužini od preko 1000 m, a samim tim su umanjeni toplotni gubici prilikom transporta pare i povrata kondenzata. Investicijama kojima je rok isplativosti manji od godinu dana, urađena su poboljšanja energetskog sistema, što je dovelo do smanjenja potrošnje prirodnog gasa za 500 000 m3 na godišnjem nivou (35%). Smanjeni su i ukupni troškovi energenata i vode za oko 35%. Postignuto je i povećanje energetske efikasnosti po toni ostvarene proizvodnje za 40%. Poboljšanjima energetskog sistema je omogućen i kontinuitet u ostvarivanju budućih poboljšanja, kako u tehničkom tako i u finansijskom smislu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  73 - 79
 • UDC
  662.612.31:621.186.3
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 73-79
 • Reference
  • Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V. (1995) Priručnik za termodinamiku. Beograd: Mašinski fakultet
  • Voronjec, D., Đorđević, R., Vasiljević, B., Kozić, Đ., Bekavac, V. (2006) Rešeni zadaci iz termodinamike - sa izvodima iz teorije. Beograd: Mašinski fakultet, xiii, 551 str
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.