• Ana S Trbović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet „Singidunum”, Beograd, Srbija

Politika razvoja obnovljive energije u kontekstu evropskih integracija Srbije

 • Razvoj mera politike u oblasti obnovljive energije u Srbiji pokrenut je nakon demokratske tranzicije krajem 2000. godine kao deo vladinih napora da se postigne održivi ekonomski razvoj i da se srpsko tržište integriše sa svetskim, a posebnom evropskim tržištem. Radi se o relativno novoj politici ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Mere za podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije postojale su samo u nekoliko zemalja u 1980, postajući šire popularne krajem 1990, te posebno se razvijajući tokom 2005-2010, naročito u Evropi. Prva Bela knjiga Evropske Unije koja uspostavlja strateški okvir, kao i Akcioni plan za razvoj obnovljivih izvora energije, objavljeni su 1997, i pretočeni u dve direktive u 2001 i 2003 (podstiču proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije i korišćenje biogoriva ili drugih obnovljivih goriva za transport (zamenjeno Direktivom 2009/28/EC). Prvi zamah nastao je 2007. godine usvajanjem Strateškog okvira za obnovljivu energiju uz obavezujući cilj da 20% energije treba da potiče iz obnovljivih izvora do 2020 u EU, što je dovelo do Direktive za podsticanje obnovljivih izvora energije u 2009, obuhvatajući i obavezu država članica EU da usvoje nacionalne akcione planove u ovoj oblasti do jula 2010. Srbija, koja teži članstvu u EU, pristupila je EU Energetskom sporazumu Jugoistočne Evrope i EU 2005, koji obuhvata i navedene direktive. Srbija je potom, u 2009. usvojila Uredbu o podsticajima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, koja određuje i podsticajne cene obnovljive energije. Srbija je takođe članica-osnivač Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) i prati inicijative Ujedinjenih nacija u ovoj oblasti. Kao rezultat uvedenih i planiranih mera politike, značajne investicije se očekuju u sektoru obnovljive energije u Srbiji, stvarajući tzv. zelene poslove i omogućavajući više održiv ekonomski razvoj. U ovom članku se razmatraju i analiziraju mere politike obnovljive energije u Srbiji, kao i trendovi razvoja ove politike u EU i svetu. Zaključuje se da energetska efikasnost može biti još važniji cilj za Srbiju, jer hidroenergija je već značajan izvor obnovljive energije, tako da Srbija bitno doprinosi ekološkoj energetskoj politici u Evropi.

 • Ključne reči
 • Stranice
  175 - 189
 • Datum slanja
  05/23/2012
 • Datum revizije
  07/26/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 175-189
 • Reference
  • ***, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Implementation of the Community Strategy and Action Plan on Renewable Energy Sources (1998-2000) [COM(2001)69 final]
  • ***, Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity
  • ***, Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the Promotion of Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market
  • ***, Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels for Transport
  • ***, Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Repealing Directive 96/92/
  • ***, Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/ECRegulation 1228/2003/EC
  • ***, Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC2003/30/EC
  • ***, Energy Law of the Republic of Serbia, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 57/11, 80/11-amendment and 93/12
  • ***, Treaty Establishing the Energy Community between the European Union and the Republic of Albania, Republic of Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Republic of Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Montenegro, Romania, Republic of Serbia and United Nations Interim Mission on Kosovo Pursuant to the United Nations Security Council Resolution 1244
  • Nitsch, J., Krewitt,W., Langniss, O., Renewable Energy in Europe, Encyclopedia of Energy, 5 (2004), 330
  • Alberts, D., Stakeholders or Subject Matter Experts, Who Should Be Consulted? Energy Policy, 35 (2007), 4, 2336-2346
  • ***, EWEA, Wind Directions, Brusseles, 2011
  • ***,Renewable EnergyPolicy Network for the 21st Century (REN21), http://www.ren21.net/
  • Beck, F., Martinot, E., Renewable Energy Policies and Barriers, Encyclopedia of Energy, 5 (2004), 7, 365-383
  • ***, OECD/International Energy Agency, Energy in the Western Balkans, The Path to Reform and Reconstruction, Paris, 2008
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.