• Dimitrije Lilić, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija
 • Bojan Kovačić, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija

Poređenje potrošnje energije i CO2 emisije pre i posle primene mera za povećanje energetske efikasnosti u zgradama

 • U okviru višegodišnjeg programa 'Energetska efikasnost u zgradarstvu', koji treba da doprinese povećanju energetske efikasnosti i smanjenju potrošnje energije u stambenom i tercijarnom sektoru, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je u 2005. i 2006. godini realizovala projekat 'Energetska efikasnost u javnim zgradama - demonstracioni projekti'. Aktivnosti ovog projekta sprovedene su uz finansijsku podršku Evropske Unije, preko Evropske agencije za rekonstrukciju. U radu je prikazan način ocene i rezultati ocene povećanja energetske efikasnosti na uspešno realizovanim demonstracionim projektima. Ocena rezultata je izvršena poređenjem potrošnje energije i CO2 emisije u dve grejne sezone: u grejnoj sezoni pre i grejnoj sezoni posle primene mera za povećanje energetske efikasnosti.

 • Ključne reči
 • Stranice
  63 - 71
 • UDC
  69.058:662.613.5
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 63-71
 • Reference
  • *** (2004) Energy performance assessment: Existing dwellings, calculation scheme. http://www.epa-ed.org
  • Lilić, D., Kovačić, B. (2007) Ocena efekata primenjenih mera EE u zgradi škole 'Radivoj Popović' u Sremskoj Mitrovici. u: Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, (13.), Soko Banja, Srbija, 16-19 oktobar, Zbornik radova na kompakt disku, 23
  • Lilić, D., Kovačić, B., Durković, A. (2007) Energetska efikasnost u javnim zgradama - demonstracioni projekti. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, vol. 36, br. 3, str. 53-59
  • Lilić, D., Kovačić, B. (2007) Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama - demonstracioni projekti. u: Peti naučni skup 'Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene', 4. i 5. oktobar, Budva, 93-99
  • Lilić, D. (2005) Energetska efikasnost u zgradarstvu - pristup Agencije za energetsku efikasnost. u: Okrugli sto 'Unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji', Energetika 2005, Beograd, 4-7. oktobar
  • Lilić, D. (2006) Program energetske efikasnosti u zgradarstvu. u: Nacionalna konferencija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije 'Srbija 2006', 3-5. oktobar, Beograd
  • Lilić, D. (2006) Energetska efikasnost u zgradama - prikaz trenutne situacije u Srbiji i uloga Agencije. u: Seminar 'Energetska efikasnost zgrada u svetlu EU direktive 2002/91/EC', Beograd, 6. oktobar
  • Pavlović, N., Savić, R., Durković, A., Lilić, D. (2005) Iskustva Agencije za energetsku efikasnost u poboljšanju efikasnosti javnih zgrada. u: Kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (XXXVI), Beograd
  • Todorović, B. (2005) Projektovanje postrojenja za centralno grejanje. Beograd: Mašinski fakultet
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.