Potencijal kogeneracije toplotne i električne energije u Srbiji

 • Predmet ovog rada je utvrđivanje potencijala kogeneracije toplotne i električne energije u Srbiji i povećanja sadašnjeg zanemarljivo malog učešća kogeneracije u ukupnoj proizvodnji električne energije. Obrađeni su mogući uticaji kogeneracije na povećanje energetske efikasnosti korišćenja primarne energije i na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i njena ekonomska
  opravdanost.

 • Ključne reči
 • Stranice
  197 - 209
 • Datum slanja
  06/01/2010
 • Datum revizije
  01/19/2011
 • Datum prihvatanja
  01/26/2011
 • UDC
  620.97/.98:504.7:332.155
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 2, 197-209
 • Reference
  • Minett, S., “Cogeneration in Njestern Europe”, COGEN Europe Cogeneration Njorkshop, JRC, Petten, The Netherland, October 2004
  • ***, European Commission: “Analysis and Guidelines for Implementation of the CHP Directive 2004/8/EC Reference Values Matridž“, DG TREN, Interim Version 2, Jan u ary 2006
  • Mesarović, M., Mehnički, ekonomski i društveni aspekti kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije”, II savetovanje „Stanje, perspektive i pravci razvoja energetike Republike Srpske - Energetika Srpske Đ'98”, Teslić, 1998
  • ***, Zakon o energetici Srbije, Sl. glasnik RS, br. 84/04, Beograd, 2004.
  • Lukić, M., Mesarović, M., Elektrane kao povlašćeni proizvođači energije, Savetovanje Društva termičara SCG „Elektrane 2004”, Vrnjačka Banja, Srbija, 2004.
  • Petrović, M., i dr., Analiza opravdanosti i izbor lokacija gasnih postrojenja u Elektroprivredi Srbije, Studija, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
  • Mesarović, M., i dr., Strategija razvoja energetike Beograda do 2030. godine, Energoprojekt-Entel, Beograd, 2007.
  • Đajić, N., Mesarović, M., Kogeneracija električne i toplotne energije - šansa za racionalnije korišćenje prirodnog gasa u Srbiji, GAS, 9 (2004), 4,
  • Mesarović, M., Spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije, IIPP - Istraživanja i projektovanja za privredu, (2004), 4/5,
  • ***, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, Termotehnika, 31 (2005), 1-2, str. 3-70
  • Mesarović, M., Primena prirodnog gasa za grejanje uz proizvodnju električne energije, GAS, 8 (2003), 2
  • ***, Pro gram ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije 2007-2012. godine, Sl. glasnik RS, br. 17/07, Beograd, 2004.
  • Ćalović, M., Mesarović, M., Kogeneracija - spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije - velika šansa Beograda, 26. Savetovanje Jugoslovenskog nacionalnog komiteta CIGRE, Banja Vrućica (Republika Srpska), maj 2003.
  • Mesarović, M., i dr., Potencijal kogeneracije toplotne i električne energije u Srbiji, Studija, Energoprojekt i Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2007.
  • Oka, S., Mesarović, M., Distribuirana proizvodnja za racionalniju potrošnju primarne energije, 6. Savetovanje saveza energetičara Jugoslavije ENYU2001, Zlatibor, maj 2001.
  • Mesarović, M., Potential CHP Project Studies in Serbia, German and Serbian Cooperation Council, 3rd Meeting of Energy Working Group, Belgrade, September 24, 2006
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.