• Vladimir Valent, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija
 • Milorad Krgović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija
 • Marina Kršikapa, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija
 • Srećko Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija

Potencijali obnovljivih izvora energije u Srbiji

 • Ukazuje se na energetsku strategiju Republike Srbije za period 2003-2015. godine. Procenjeno je da Srbija raspolaže sa oko 4,3 Mten (ili 5×104 GNjh) energije u obnovljivim izvorima energije. U tim izvorima energije sa oko 63% dominira biomasa. Energiji zračenja Sunca pripada oko 14%, energiji vetra oko 4,5%, geotermalnoj energiji 4,5% i do 2013. godine neiskorišćenom hidropotencijalu velikih i malih reka u Srbiji pripada oko 14% tehnički raspoloživog potencijala. Data je struktura, donja toplotna moć i označen je značaj obnovljivih izvora energije.

 • Ključne reči
 • Stranice
  37 - 48
 • Datum slanja
  06/02/2013
 • Datum revizije
  08/10/2013
 • Datum prihvatanja
  09/11/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 37-48
 • Reference
  • Đorđević, B., i dr., Termodinamika, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2012, 174-220, 252-256, 297-305, 325-337
  • Valent, V., i dr., Energijski potencijali u svetu i njihov značaj u celulozno-papirnoj industriji, Hemijska industrija, 62 (2008), 4, 223-232
  • xxx, International Energy Agency, World Energy Statistics, Paris, 2012
  • xxx, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, “Sl. glasnik RS”, br. 44/2005, Beograd
  • Nikolić, R., i dr., Korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Traktori i pogonske mašine, 16 (2011), 3, 7-14
  • Stojiljković, M., Električna i toplotna energija u Srbiji do 2015. godine, Analiza projektovanog stanja sa posebnim osvrtom na primenu biomase, Mašinski fakultet u Nišu, Regionalni centar za energetsku efikasnost, Niš, 2008
  • Đereg, N., i dr., Obnovljivi izvori energije u Srbiji, Preporuke, potencijali, kriterijumi, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Subotica, 2008
  • Brkić, M., Janić, T., Potencijalne količine biomase za proizvodnju energije u Srbiji, Cont. Agr. Engng., 37 (2011), 3, 225-234
  • Brkić, M., i dr., Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiziranja otpadne biomase na teritoriji pokrajine Vojvodine, Studija, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Ugovor 401-01355/2007, Novi Sad, 2007
  • Jovanović, B., Parović, M., Stanje i razvoj biomase u Srbiji, Džeferson Institut u Srbiji, Beograd, 2009
  • Poznatov, M., Obnovljivi izvori energije - energetska budućnost, EurActiv.rs, 2013
  • Despotović, Z., Obnovljivi izvori energije u svetu i u Srbiji, Beograd 2012, http://www.schrack.rs/prezentacija
  • xxx, Studija korišćenja drvnog otpada u Srbiji, Energy Saving Group, Preduzeće za energetsku efikasnost, inženjering i konsalting d.o.o, Beograd, USAID Srbija: Projekat za razvoj konkurentnosti Srbije 2007-2011. godina
  • Tisovski, Š., Bodor, R., Valent, V., Poliolefinski otpad - reciklaža i zaštita okoline, Zbornik radova, II Međunarodna naučna konferencija, Remedijacija, stanje i perspektive u zaštiti životne sredine, Beograd, 14-15. maj 2008, 161-165
  • Tisovski, Š., Valent, V., Reciklovanje poliolefinskog otpada do energenta, Hemijska industrija, 62 (2008), 6, 361-364
  • xxx, United Nation Climate Conference: Montreal Protocol (1987), Kyoto Protocol (1997), Kopenhagen Protocol (2009), Doha (Qatar) Protocol (2012)
  • Đorđević B., Valent V., Šerbanović, S., Termodinamika sa termotehnikom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007, 387-391
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.