Povećanje energetske efikasnosti toplotnih pumpi primenom gasnog motora za pogon rashladnih kompresora - primeri iz prakse -

 • Jedan od „čistih” primarnih energenata je prirodni - zemni gas čije rezerve i potrošnja u svetu imaju izraženu težnju rasta i čijom je značajnom primenom završen 20. vek. Ekološki zahtevi i Kjoto protokol stavljaju prirodni gas ispred ostalih primarnih izvora energije. Rashladni uređaji i toplotne pumpe koje koriste gasni motor za pogon rashladnih kompresora nastali su u Japanu nakon druge svetske naftne krize 1973 godine. U Japanu je rasla potreba za električnom energijom, a elektrane nisu mogle da isprate potrebe tržišta. Japansko Ministarstvo za međunarodnu trgovinu i industriju, pokrenulo je 1981. godine, asocijaciju za tehnologiju hlađenja gasom povezujući time proizvođače motora sa prirodnim gasom kao pogonskim gorivom, sa proizvođačima opreme za klimatizaciju. Kao rezultat toga u Japanu je 1987. godine počela proizvodnja rashladnih uređaja i toplotnih pumpi sa gasnim pogonom. U to vreme AISIN kao član grupacije TOJOTA počinje proizvodnju gasom pogonjenih rashladnih uređaja i toplotnih pumpi. Kompanija TOJOTA kao veliki proizvođač motora za automobile, razvila je poseban motor koji kao pogonsko gorivo koristi prirodni gas ili tečni naftni gas za primenu u rashladnim uređajima. Potrošnja električne energije raste iz godine u godinu zbog promene klimatskih uslova i sve veće potrebe za klimatizacijom poslovnih i stambenih objekata. Potrošnja električne energije u našoj zemlji u letnjem periodu se izjednačila sa potrošnjom u zimskom periodu zbog ugrađenih klimatizera. Ugradnjom, odnosno primenom gasom pogonjenih toplotnih pumpi bi se značajno smanjila težnja ka porastu potrošnje električne energije. U radu je dat prikaz toplotne pumpe, proizvod firme AISIN iz Japana koja se koristi za klimatizaciju objekta ORSIM u Vrčinu. Ovo je prva takva instalacija izvedena u Srbiji i nalazi se u pogonu od decembra 2008. godine. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na prednosti upotrebe gasom pogonjenih toplotnih pumpi u odnosu na toplotne pumpe sa rashladnim kompresorima pogonjenim elektro motorima.

 • Ključne reči
 • Stranice
  293 - 309
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  05/24/2012
 • Datum prihvatanja
  06/03/2012
 • UDC
  621.512/.513:621.541
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 3, 293-309
 • Reference
  • Lazzarin, R., Noro, M., District Heating and Gas Engine Heat Pump: Economic Analysis Based on a Case Study, Appl Thermal Eng., 26 (2006), 2-3, 193-199
  • Hepbasli, A., et al., A Review of Gas Engine Driven Heat Pumps (GEHPs) for Residental and Industrial Applications
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.