Predikcija kvaliteta kolubarskog lignita za potrebe sagorevanja u TE 'Nikola Tesla'

 • Stabilno snabdevanje termoelektrana dovoljnim količinama uglja poznatog i traženog kvaliteta je osnova pouzdane i profitabilne proizvodnje električne energije. Za procenu kvaliteta uglja korišćeni su rezultati analiza obavljenih na uzorcima iz geoloških istražnih bušotina. Praktična iskustva su pokazala da postoji velika neusaglašenost između očekivanih i stvarnih rezultata kvaliteta uglja. Odnosno, rezultati dobijeni na uzorcima iz istražnih bušotina su veoma nepouzdani. Da bi se dobili upotrebljivi podaci obavljena je statistička obrada parametara dobijenih pri geološkim istražnim bušenjima i rezultata analiza uglja koje su zadnjih deset godina vršile laboratorije na rudniku i termoelektranama. Na bazi tih rezultata određena je funkcionalna zavisnost između količine pepela, vlage i toplotne moći uglja. Razvijen je i model za procenu kvaliteta uglja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  27 - 35
 • UDC
  622.7.09:622.015
 • BIBLID
  0350-218X, 33 (2007), 1-4, 27-35
 • Reference
  • Stojaković, M. (2000) Metodika upravljanja procesom homogenizacije uglja na površinskim kopovima Tamnava. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Magistarska teza
  • Stojanović, D. (2000) Određivanje eksploatacionog kvaliteta uglja za snabdevanje TE Nikola Tesla u Obrenovcu. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Studija
  • Žunić, R. (1991) Selektivno otkopavanje uglja iz raslojenih lignitskih ležišta. Tehnika, 42, 7-8, 9-11
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.