Pregled korišćenja obnovljivih izvora energije na globalnom nivou

 • U radu je prikazan pregled aktuelnih obnovljivih izvora energije i perspektive za dalji razvoj njihove primene. Analizirana je primena obnovljivih izvora energije u elektroenergetici, za zagrevanje i hlađenje prostorija, za zagrevanje vode, kao i njihova primena kao pogonskog goriva. Upotreba obnovljivih izvora energije je jedna od ključnih komponenti održivog razvoja koja omoguaćva racionalne ekonomske, ekološke i socijalne efekte. Učešće obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu, izuzimajući velike hidroelektrane i biomasu, još uvek je na niskom nivou. Pored navedenog, neki obnovljivi izvori imaju znatno manju energetsku vrednost u poređenju sa fosilnim gorivima.

 • Ključne reči
 • Stranice
  35 - 45
 • Datum slanja
  05/21/2012
 • Datum revizije
  07/13/2012
 • Datum prihvatanja
  07/16/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 35-45
 • Reference
  • Jozsa, L., Energetski procesi i elektrane, udžbenik ETF, Osijek, Hrvatska, 2006.
  • Djereg, N., i dr., Obnovljivi izvori energije u Srbiji, Projekat „Towards Sustainable Energy in South East Europe”, Subotica, Srbija, 2008
  • ***, http://www.izvorienergije.com/obnovljivi_izvori_energije.html)
  • ***, REN21, Renewables 2006-2011: Global Status Report, http://www.ren21.net/
  • ***, REN21, Renewables 2011: Global Status Report, http://www.ren21.net/
  • ***, GWEC, Global Wind Report Annual Market Update, Gwec.net.http://www.gwec.net/
  • ***, Global Concentrated Solar Power Industry to Reach 25 GW by 2020, Renewableenergyworld.com.
  • ***, IEA Says Biofuels Can Displace 27% of Transportation Fuels by 2050, Washington, Platts. 20 April 2011, http://www.platts.com/
  • ***, World Wind Energy Report 2010 (PDF), Report, World Wind Energy Association, February 2011
  • Prvulović, S., Tolmač, D., Dimitrijević, D., Analysis of the Possibiity of the Wind, Energy Usage, Energetske tehnologije, 8 (2011) 1, 30-37
  • ***, Solar Thermal Projects under Review or Announced, Energy.ca.gov. http://www.energy,ca.gov/Retrieved 2011-11-21
  • Russell, J., Record Growth in Photovoltaic Capacity and Momentum Builds for Concentrating, Solar Power, Vital Signs, 2010
  • Lenardić, D., Large-Scale Photovoltaic Power Plants Ranking 1–50, PVresources.com, 2010
  • Tolmač, D., et al., Concept Model and the System of Supply and Management of Biomass, Istraživanja i projektovanja za privredu, 9 (2011), 2, 331-338
  • Šljivac, D., Obnovljivi izvori energije – Energija biomase, Osijek, Hrvatska, 2008
  • Prvulović , S., et al., Analysis of State in Biodiesel Production in Serbia 1, Istraživanja i projektovanja za privredu, 7 (2009), 23-24, 61-66
  • ***, IEA Says Biofuels can Displace 27% of Transportation Fuels by 2050 Washinton, Platts, 20 April 2011, http://www.platts.com/
  • ***, Industrial Statistics: Annual World Ethanol Production by country Renewable Fuels Association, Archived from the Original on 2008-04-08, http://web.ar chive.org/
  • ***, Geothermal Energy Association, Geothermal Energy: International Market Update 2010
  • Scruggs, J., Jacob, P., Harvesting Ocean Wave Energy, Science, 323 (2009), 27, p. 1176
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.