• Milić D Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Zoran Pavlović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Slobodan Đekić, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
 • Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag M Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Prilog određivanju uzroka pulzativnog sagorevanja u energetskim kotlovima loženim ugljenim prahom

 • U radu su prikazani rezultati kompleksnih ispitivanja fluktuacija pritiska na kotlu bloka 2 termoelektrane 'Ptolemais' (TPP 'Ptolemais'), Ptolemaida, u Grčkoj. Intenzivne i učestale pulzacije pritiska u njegovom plameno-gasnom traktu uzrokovale su značajnu nestabilnost plamena, što je rezultiralo smanjenjem produkcije pare i potrebu za konstantnom podrškom dodatnim tečnim gorivom. U cilju rešavanja problema izvršena su složena ispitivanja u nastojanju da se odredi uzrok značajnih oscilacija pritiska u plameno-gasnom traktu kotla. Merni sistem za karakterizaciju pulzacija zasnovan je na piezoelektričnim meračima - pretvaračima pritiska sa padnim opsegom ±5 kPa, a prikupljanje mernih podataka izvršeno je automatski sa učestanošću od oko 1 kHz. Za analizu podataka o oscilacijama pritiska u plameno-gasnom tpaktu kotla odnosno za odpeđivanje uzroka, inteziteta i frekvencije pulzacija korišćeno je nekoliko metoda u vremenskom i frekventnom domenu. Analize su pokazale vreme kašnjenja između signala sa pretvapača postavljenih na različitim mernim mestima duž Gasnog trakta kotla, na osnovu čega je određeno mesto nastanka pulzacija. Rezultati ispitivanja su jasno ukazali na uzrok poremaćaja u procesu sagorevanja sprašenog uglja u kotlu. Primenom odgovarajućih mera problem je opklonjen, a blok je dostigao nominalnu snagu uz projektne parametre pri stabilnom, dugotrajnom radu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  69 - 81
 • UDC
  662.62:53.082.73
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 1, 69-81
 • Reference
  • Erić, M. (2008) Prilog otklanjanju pulzativnog sagorevanja u energetskim kotlovima. Beograd: Mašinski fakultet, Magistarski rad
  • Meier, W., Weigand, P., Duan, N.R., Giezendanner-Thoben, R. (2007) Detailed characterization of the dynamics of thermoacoustic pulsations in a lean premixed swirl flame. Combustion and flame, 150, 1-2, 2-26
  • Radovanović, P., i dr. (2002) Thermal tests of 125 MWe boiler unit #2 at TPP Ptolemais, Greece (with investigation on lignite pulsatile combustion). Belgrade: Vinča, Final report
  • Smith, S. (1997) Digital signal processing. San Diego, California, USA: Technical publishing
  • Yu, K.H., Trouve, A., Daily, J.W. (1991) Low-frequency pressure oscillations in a model ramjet combustor. Journal of fluid mechanics, 232, 47-72
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.