Primena analize integrisanih energetskih tokova u projektovanju toplotnih operacija u procesu proizvodnje šećera iz repe

 • Proces proizvodnje šećera iz šećerne repe teče sa velikom potrošnjom toplotne energije. U cilju smanjenja potrošnje toplotne energije vrlo često se preprojektuje sistem za isparavanje i zagrevanje. Pri analizi mreže toplotnih razmenjivača korisnom se pokazala tzv. pinč tehnologija. Ova metoda bazira se na integrisanim toplim i hladnim strujama i daje nam odgovor na pitanje: kolika je maksimalna moguća rekuperacija toplotne energije za datu minimalnu razliku temperatura između tople i hladne struje u sistemu. Metoda je takođe, korišćena i pri projektovanju fabrike šećera. U ovom radu izvršena je analiza postojećeg stanja u fabrici šećera „Crvenka” primenom pinč tehnologije. Cilj analize je bio da se da rešenje za smanjivanje potrošnje toplotne energije sa sadašnjih 1,3 repe na 1,0 MJ/kg repe uz minimalne investicije.

 • Ključne reči
 • Stranice
  17 - 27
 • UDC
  664.12:66.021.4
 • BIBLID
  0350-218X, 29 (2003), 1-4, 17-27
 • Reference
  • Carter, K.L., Thompson, P.D. (1990) Total energy integration at Ipswich factory. Int. Sugar J., 92, str. 195-205
  • Christodoulou, P. (1992) The Pinch technology and the energy reduction in the beet sugar process. Zuckerindustrie, 117, 3, str. 169-175
  • Linhoff, B., Flower, J.R. (1978) Synthesis of heat exchanger networks: Systematic generation of energy optimal networks. AIChE Journal, 24, str. 633-642
  • Linhoff, B. (1993) Pinch analysis: A state-of-the-art overview. Trans. IChemE, 71(A5), str. 503-522
  • Twaite, N.R., i dr. (1985) Energy reduction and process integration. Int. Sugar J., 88, str. 1056
  • Urbaniec, K. (1989) Energy-system design using the technique of process integration. u: Modern Energy Economy in Beet Sugar Factories, Amsterdam, itd: Elsevier, Chapter 9. 4. 3
  • Urbaniec, K., Zalewski, P., Zhu, X.X. (2000) A decomposition approach for retrofit design of energy systems in the sugar industry. Applied Thermal Engineering, 20, str. 1431-1442
  • Urbaniec, K., Zalewski, P., Klemes, J. (2000) Application of process integration methods to retrofit design for polish sugar factories. Zuckerindustrie, 125, 4, str. 244-247
  • Wang, Y.P., Smith, R. (1994) Wastewater minimization. Chemical Engineering Science, 49, 7, str. 981-1006
  • Wang, Y.P., Smith, R. (1995) Wastewater minimization with flowrate constraints. Trans. IChemE., 73(A8), str. 889-904
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.