Problematika velikih ložišta parnih kotlova pri sagorijevanju ugljeva niske kalorične moći i promjenljivog sastava mineralnog dijela

 • S obzirom da u zadnjih tridesetak godina ulaganja u izgradnju novih termo-blokova na prostoru energetske zajednice Jugoistočne Evrope
  praktično i nije bilo, da bi se očuvala proizvodnja energije sve više se planira i realizuje revitalizacija postojećih termoenergetskih
  postrojenja. Takođe, sve više su u upotrebi ugljevi lošijeg kvaliteta, što zahtijeva i određene rekonstrukcije i modernizacije postojećih ložišta parnih kotlova, s ciljem dodatnog obezbjeđenja zahtijevanog nivoa ekonomičnosti i efikasnosti procesa sagorijevanja. U okviru rada su definisani parametri koji utiču na proces sagorijevanja, kao i ekonomičnost i pouzdanost elektrane u eksploataciji. Posebno su izdvojeni uticaji koji imaju fizička i hemijska svojstva goriva i vazduha, kao i konstruktivne karakteristike gorionika i uređaja za pripremu goriva. Poseban akcenat je dat i na homogenizaciju kvaliteta uglja tokom iskopavanja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  103 - 113
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  662.65
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 103-113
 • Reference
  • Gulić, M., Toplotni proračun kotlovskih ložišta na ugljeni prah, Građevinska knjiga, Beograd, 1982.
  • Gulić, M., Brkić, Lj., Perunović, P., Parni kotlovi, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1991.
  • Živanović, T., Brkić, Lj., Tucaković, D., Proračun postrojenja za pripremu ugljenog praha, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2005.
  • Begić, F., Analiza toplinskih karakteristika ložišta generatora pare s nadkritičnim parametrima u TE „Gacko”, Magistarski rad, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1990.
  • ***, Analiza prljanja grejnih površina u ložištu kotla TE „Ugljevik”, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič”, Vinča, Beograd, 1986.
  • ***, Uzroci nepostizanja projektnog kapaciteta kotla TE „Gacko”, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič”, Vinča, Beograd, 1985.
  • ***, Analiza rada ložišta i postrojenja za pripremu ugljenog praha kotla u TE „Gacko” sa predlogom mjera za poboljšanje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1985.
  • ***, Tehnički izvještaji ispitivanja kotla TE „Ugljevik”, Institut „Kotes”, Novsibirsk, Rusija, 2003. i 2006.
  • ***, Tehnički izvještaj o podešavanju i ispitivanju kotla P-64 bloka 300 mNj TE „Gacko”, OAO IK Ziomar, ZAO Sibbkotes, ZIO Podoljsk, Gacko, 2004.
  • ***, Tehnički izvještaj o podešavanju i ispitivanju kotla P-64 bloka 300 mNj TE „Ugljevik”, OAO IK Ziomar, ZAO Sibbkotes, ZIO Podoljsk, Ugljevik, 2006.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.