Procjena pouzdanosti termoenergetskih postrojenja na makronivou

 • Nakon određivanja pouzdanosti najkritičnijih komponenata termoenergetskog postrojenja, primenom matematičkog aparata zasnovanog na elementima iz teorije pouzdanosti, uz korišćenje statističke teorije i teorije verovatnoće, obavlja se proračun pouzdanosti na zadatom intervalu celog postrojenja. Potom se, analogno analizi sprovedenoj u prvom približenju, sprovodi ponovni proračun u drugom približenju, koji koristi rezultate dobijene primenom aktivnosti za sve komponente koje uzrokuju minimum 80% nepredviđenih zastoja, pri čemu postoje pripremljeni i analizirani svi relevantni podaci vezani za trenutno stanje konkurentnosti postrojenja. Da bi se odredio način podizanja nivoa konkurentnosti, neophodno je izvršiti poređenje sa najboljom praksom (benchmarking), zatim definisati optimalni nivo konkurentnosti u tehničkoekonomsko-poslovnom smislu, na osnovu prethodnog poređenja kome treba težiti, kao i izraditi program podizanja nivoa konkurentnosti i kontrole relevantnih parametara tokom procesa dalje eksploatacije. S obzirom da su aktivnosti na elaboraciji programa i implementaciji aktivnosti na podizanju konkurentnosti postrojenja za proizvodnju energije i procesnih postrojenja, multidisciplinarne i zasnovane samo na rutiniranim veštinama uglavnom ekspertskim i eksperimentalnim, postoji veliki broj potencijalnih izvora rizika usled nivoa nezadovoljstva u realizovanim koristima nakon implementacije programa u postrojenju. Postoji, usled ovog, specifikacija i evaluacija za potencijalne izvore rizika u termoenergetskom postrojenju, koji funkcionišu kao deo više hijerarhije sistema za proizvodnju energije.

 • Ključne reči
 • Stranice
  71 - 78
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  621.311.22:620.98
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 71-78
 • Reference
  • Бaрataeв, Ю. Ф.,Oсtрeйkoвсkий, В. A., Статистический анализ надлежности обьектов по ограниченой иформации, Энергоатомиздат, Москва, 1995
  • Bakić, G., Šijački-Žeravčić, V., Određivanje vremena do loma niskolegiranih čelika izloženih puzanju pomoću mikrostrukturnih parametara - I deo, Integritet i vek konstrukcija, 3 (2003), 1, 23-30
  • Bakić, G., Šijački-Žeravčić, V., Određivanje vremena do loma niskolegiranih čelika izloženih puzanju pomoću mikrostrukturnih parametara - II deo, Integritet i vek konstrukcija, 3 (2003), 2, 85-92
  • Katukoori, V. K., Standardizing Availability Definition, University of New Orleans, New Orleans, La., USA, 1995
  • Klimstra, J., Power Plant Operation Optimisation through Business Partner ship, POWER-GEN, Europe, Barcelona, Spain, May 25-27, 2004
  • Nicodema, O., Van Den Plas, P., Re-Engineering: the Key to Success ful Modernization of Your Plant Control, POWER-GEN, Europa, Düsseldorf, Germany, May 6-8, 20
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.