• Dimitrije Lilić, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija

Projekat energetske efikasnosti u Srbiji IDA kredit 3870 YF Komponenta B: Javne zgrade - škole i bolnice Finalni rezultati projekta

 • U okviru projekta Energetska efikasnost u Srbiji, predloženog i razrađenog od strane Svetske banke, a prihvaćenog i podržanog od strane Republike Srbije, koji je finansiran iz zajma po IDA uslovima, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je kao implementaciona agencija Komponente B ovog projekta bila zadužena za realizaciju u skladu sa usvojenim Planom implementacije projekta i procedurama Svetske banke za nabavku opreme, radove i usluge. U radu je dat opis procesa implementacije i prezentacija finalnih rezultata postignuća projekta kod unapređenja energetske efikasnosti adaptacijom 28 javnih objekata (12 bolnica i 16 škola) u Srbiji.

 • Ključne reči
 • Stranice
  251 - 260
 • Datum slanja
  05/29/2012
 • Datum revizije
  07/17/2012
 • Datum prihvatanja
  08/03/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 251-260
 • Reference
  • ***, Final Monitoring Report – SEEP 1, BDSP Partnership LTD, Belgrade, 2009
  • ***, Energy Efficiency Evaluation Reports, JV, Belgrade, 2005
  • ***, Monitoring Report Before, JV- BDSP Partnership LTD and Energoprojekt Entel , Belgrade, 2005
  • Durković, A., Stojanović, G., Lilić, D., Project of the Energy Efficiency in Serbia, IDA Credit YF3870 World Bank, Senta Hospital, 38. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, Beograd, 2007
  • Durković, A., The Experience of the Agency for Energy Efficiency in the Implementation of Energy Audits, Seminar, Energy Efficiency of Buildings in the Light of EU Directive 2002/91/EC, Belgrade, 2006
  • Lilić, D., Energy Efficiency in Buildings – The Current Situation in Serbia and the Role of the SEEA, Seminar, Energy Efficiency of Buildings in the Light of EU Directive 2002/91/EC, Belgrade, 2006
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.