Racionalnost izbora radnih parametara i opreme za povratno hlađenje parnog bloka

 • Stepen iskorišćenja povratno hlađenog parnog bloka je za oko 5% niži od stepena iskorišćenja protočno hlađenog analognog bloka zbog više temperature hlađenja kod povratno hlađenog bloka. Viša temperatura rashladne vode kod povratno hlađenog parnog bloka posledica je želja investitora da oprema za hlađenje (rashladni tornjevi, cirkulacione pumpe, cevovodi) bude što jeftinija Međutim, zbog više temperature rashladne vode viši je i pritisak u kondenzatoru, što dovodi do smanjenja stepena iskorišćeja postrojenja. Ovakav način uštede pri izgradnji termoenergetskih postrojenja i kod nas i u svetu je kontraproduktivan. U ovom radu je na primeru referentnog objekta snage 100 MW pokazano da zamena izabranog rashladnog tornja dvostruko većim dovodi do značajnog povećanja energetske efikasnosti postrojenja, uzevši u obzir i povećanje investicionih troškova zbog ugradnje većeg rashladnog tornja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  79 - 91
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  621311.22:66.45.1
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 79-91
 • Reference
  • Laković, S., Stojiljković, M., Laković, M., Today's Condition and the Future of the Cooling Towers, ASME-ZSIS International Thermal Science Seminar (ITSS II Proceedings), Bled, Slovenia, June 13-16, 2004
  • Mihajlov, J., Termoelektrane, projektovanje i izgradnja, Tehnička knjiga, Zagreb,1965.
  • Laković, M., Uticaj uslova rada hladnog kraja na energetsku efikasnost parnog mono bloka, Magistarski rad, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2005.
  • Stefanović, V., Stefanović, V., Teorijsko i eksperimentalno istraživanje lokalnog intenziteta prenosa toplote i mase u ispuni vlažnih rashladnih tornjeva, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 2000.
  • Laković, M., Laković, S., Mitrović, D., Simulation of the Conventional Power Plant Turbine-Condenser System, Simpozijum termičara Srbije, Proceedings on CD-ROM, Simterm 2007, Soko banja, 2007.
  • Laković, S., Laković, M., Živković, D., Mitrović, D., Uticaj dimenzija i uslova rada kondenzatora na energetsku efikasnost parnog monobloka, Zbornik na kompakt disku, Simpozijum „Elektrane 2004”, Vrnjačka banja, 2004.
  • Truhnii, A. D., Losev, S. M., Stationary Steam Turbines, Energoizdat, Moscow, 1981
  • Laković, S., Laković, M., Perspektiva primene panelnog rashladnog tornja za hlađenje termoelektrane, Zbornik na kompakt disku, Simpozijum „Elektrane 2004”, Vrnjačka banja, 2008.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.