• Marijana M Babić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad M. Stepanić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad D Milošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Razvoj i primena programa za kontrolu i akviziciju signala kod etaloniranja merila vlažnosti i temperature tačke rose

 • U radu je opisano programsko rešenje za podešavanje, kontrolu, prikaz i akviziciju podataka kod etaloniranja merila relativne vlažnosti i temperature tačke rose korišćenjem više različitih multi-funkcionalnih uređaja i to ROTRONIC HYGROGEN 2A, MBW 473, TESTO 645, TESTO 650 i KEITHLEY 2700. Pored opisanog softvera, napisanog u programskom paketu LabVIEW, v. 7.11, u posebnom poglavlju je prikazan primer njegove primene prilikom izvođenja internog etaloniranja zajedno sa dobijenim rezultatima.

 • Ključne reči
 • Stranice
  1 - 10
 • Datum slanja
  01/18/2012
 • Datum revizije
  01/20/2012
 • Datum prihvatanja
  02/17/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 1-10
 • Reference
  • Milošević, N. D., Stepanić, N. M., Laboratory for the Relative Humidity in the Institute VINČA (in Serbian), NIV-ITE 387/ML, Belgrade, 2008
  • ***, ROTRONIC AG, HYGROGEN/Instruction Manual, IM_ML_HygroGen_V3.2, 2009
  • MBW Cal i bra tion Ltd., 473 Dew Point Mirror/Operation and Maintenance Manual, 2011
  • ***, Testo, http://www.testo.com
  • ***, Innovative Sensor Technology, Platinum - 600 °C MiniSens, The World’s Smallest Platinum Thin-Film Temperature Sensor, V1.0-8/2006
  • ***, Keithley In stru ments, Inc., Model 2700 Multimeter/Switch System User’s Man ual, 2700-900-01, Rev. J, August 2011
  • ***, A Guide to the Measurement of Humidity, The Institute of Measurement and Control, London, 1996
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.