• Dejan Đurović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Branislav Repić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoslava Stojiljković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Razvoj kotla male snage za sagorevanje balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje

 • U radu je prikazan razvoj kotla za sagorevanje balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje, gde je organizacija sagorevanja izvedena po principu sagorevanja cigarete. U tu svrhu razmatrana je pogodnost sagorevanja biomase iz poljoprivredne proizvodnje, zatim je prikazan energetski potencijal biomase u našoj zemlji, a dat je i pregled dosadašnjih tehnologija koje se koriste kako u svetu tako i kod nas za sagorevanje biomase iz poljoprivredne proizvodnje. Eksperimentalno postrojenje za sagorevanje balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje izgrađeno je kod odabranog korisnika u mestu Stapar, blizu Sombora. Kao gorivo u ovim eksperimentima korišćena je balirana sojina slama. Da bi postrojenje radilo na određenoj nominalnoj ili ustaljenoj snazi napravljen je i ugrađen odgovarajući akumulator toplote. Merenja su urađena za više različitih režima rada kotla, sa povremenim uključivanjem u rad i akumulatora toplote. Merene su temperature dimnog gasa u ložištu, u zoni dogorevanja i iza izmenjivača toplote, kao i temperature razvodne i povratne vode. Pri svim režimima rada kotla meren je i sastav izlaznih dimnih gasova. Rad kotla tokom eksperimenta je regulisan pomoću upravljačkog sistema koji je koncipiran za ovu vrstu kotlova, a koji je baziran na kontroli temperature dimnog gasa na izlazu iz kotla i temperature tople vode na izlazu iz izmenjivača toplote. Prikazani su rezultati merenja u dugotrajnom radu, kao i analiza rezultata merenja, a na osnovu toga dati su i predlozi za poboljšanje budućih konstrukcija ovakvih kotlova.

 • Ključne reči
 • Stranice
  161 - 173
 • UDC
  662.636:620.92
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 2-3, 161-173
 • Reference
  • *** (2007) Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Beograd: Vlada Republike Srbije
  • *** Type approved biofuel boilers. u: Internet List of Type Approved Biofuel Boilers and Test Reports on Typse Approved Boilers, Taastrup: Danish Technological Institute, http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/index.htm
  • *** (1997) Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka. Službeni gl. RS, br. 30
  • Brkić, L., Živanović, T., Tucaković, D. (1999) Termički proračun parnih kotlova. Beograd: Mašinski fakultet
  • Đurović, D. (2008) Prilog razvoju sagorevanja balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje. Beograd: Mašinski fakultet, Magistarski rad
  • Ilić, M., i dr. (2003) Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji. Beograd: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Projekt ev.Broj NP EE611-113A
  • Janić, T., Brkić, M. (2002) Biomasa kao energent. Agronomska saznanja, 12, 3-4, 8
  • Kristensen, E.F., Kristensen, J.K. (2004) Development and test of small-scale batch-fired straw boilers in Denmark. Biomass and Bioenergy, vol. 26, br. 6, str. 561-569
  • Marutzky, R., Seeger, K. (1999) Energie aus Holz und anderer Biomasse. Leinfelden-Echtlingen, Germany: DRW - Verlag Weinbrenner, 347-8
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.