Rešenje rekultivacije površina odlagališta na površinskom kopu uglja Gračanica-Gacko u periodu od 2010. do 2015. godine

 • U okviru Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije dela Polja Ce površinskog kopa Gračanica, Gacko, koji je uradio Centar za površinsku eksploataciju iz Beograda, dato je i rešenje rekultivacije dela površina na odlagalištima u periodu od 2010. do 2015.godine. U ovom radu je dat prikaz rešenja rekultivacije površina određenih delova odlagališta, kao i troškovi potrebni za uspešnu realizaciju rekultivacije na predviđenim površinama u periodu od pet godina.

 • Ključne reči
 • Stranice
  143 - 153
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  622.015:502.132
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 143-153
 • Reference
  • Centar za površinsku eksploataciju Beograd, Dopunski rudarski projekat eksploatacije dela Polja Ce površinskog kopa Gračanica-Gacko, Beograd, 2010
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.