• Rastislav Kragić, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Beograd, Srbija

Rezultati projekta o mogućnostima upotrebe solarne energije u Srbiji

 • Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je realizovala projekat Razvoj kapaciteta za korišćenje i promociju solarne energije u Republici Srbiji, u periodu 2008. do 2010. Realizovane su sledeće aktivnosti:
  – analiza postojeće ponude i potencijalne potražnje za solarnim sistemima na tržištu Srbije,
  – analiza institucionalnog, regulatornog i normativnog okvira i analiza mogućih instrumenata finansijske podrške,
  – smernice za strateški razvoj solarne energije u Srbiji,
  – program popularizacije i obuke u oblasti solarnih tehnologija, i
  – realizovane su četiri pilot instalacije (tri fotonaponska postrojenja i jedan termalni solarni sistem).
  Projekat je finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije. Rad prikazuje rezultate analiza i realizovanih pilot sistema.

 • Ključne reči
 • Stranice
  149 - 156
 • Datum slanja
  05/03/2012
 • Datum revizije
  08/03/2012
 • Datum prihvatanja
  11/11/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 149-156
 • Reference
  • Mackovak, B., Power-One: Undervalued Energy Stock at an Attractive Entry Point, 2011 http://seekingalpha.com/articles
  • ***, NIP S. A.,MERCADOS, Analysis of Existing Offer and Potential Demand for Solar Systems in Serbian Market, SEEA, 2010
  • ***, NIP S. A., MERCADOS, Analysis of Institutional, Regulatory, Normative Framework and Analysis of Possible Instruments of Financial Support, SEEA, 2010
  • ***, NIP S. A.,MERCADOS, Strategic Guidelines for Solar Energy Development in Serbia, SEEA, 2010
  • ***, NIP S. A., MERCADOS, Program of Diffusion and Training in Solar Technologies, SEEA, 2010
  • ***, NIP S. A., MERCADOS, Technical specification report, SEEA, 2010
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.