• Valentina M Turanjanin, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vukman V Bakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nenad Miloradović, JKP 'Beogradske elektrane', Beograd, Srbija
 • Biljana Vučićević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Marina P Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Simulacija kombinovanog sistema za zagrevanje vode

 • Urađena je dinamička simulacija proizvodnje potrošne tople vode u letnjem režimu rada. Cilj rada je procena energetske dobiti pri povezivanju solarnog sistema na mrežu daljinskog grejanja, radi zamene fosilnih goriva za zagrevanje tople vode za domaćinstva u letnjem periodu. Zagrevanje vode, za daljinsko grejanje i potrošnu toplu vodu, se obavlja u toplani 'Cerak' u Beogradu. Toplana je smeštena u predgrađu Beograda i snabdeva potrošnom toplom vodom jedno naselje tokom letnjeg perioda. Trenutno se za proizvodnju tople vode koriste fosilna goriva, uglavnom prirodni gas. U prvoj fazi projekta, planirano je da se postavi oko 5000 m2 solarnih kolektora.

 • Ključne reči
 • Stranice
  111 - 120
 • UDC
  697.329:66.011
 • BIBLID
  0350-218X, 35 (2009), 1, 111-120
 • Reference
  • *** TRNSYS16: A transient system simulation program. Madison, Wisconsin, USA: Solar Energy Laboratory
  • *** (2006) METEONORM 5.0: Global meteorological database for solar energy and applied meteorology. Bern, Switzerland: METEOTEST
  • Duffie, J.A., Beckman, W.A. (2006) Solar engineering of thermal processes. New York, itd: Wiley
  • Kalogirou, S.A. (2004) Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and Combustion Science, 30, 3, 231-295
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.