Sprečavanje klimatskih promena posle 2012. godine

 • Svet je suočen sa ozbiljnim izazovom klimatskih promena, u kojima energetika ima najveći doprinos. Sadašnje strategije razvoja energetike i saobraćaja predviđaju rast, umesto nužnog smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte koji te promene izazivaju. Za razliku od mogućih sumnji i neizvesnosti u pogledu klimatskih promena u 1992. godini kada je doneta Okvirna konvencija UN o klimatskim promenama, pa i u 1997. godini kada je formulisan Kjoto protokol, danas je njihovo sve evidentnije prisustvo širom sveta učinilo nespornom potrebu ozbiljnog odgovora na taj izazov. Svesni činjenice da je nužan globalni konsenzus o merama za sprečavanje klimatskih promena za period posle isteka Kjoto protokola, svetski lideri se sastaju krajem ove godine u Kopenhagenu da formulišu nove mere za primenu posle 2012. godine. Rad prikazuje izazove koji su vezani za taj važan događaj.

 • Ključne reči
 • Stranice
  1 - 9
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  504.7:551.583:620.9
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 1-9
 • Reference
  • Buchner, B., Policy Uncertainty, Investment and Commitment Periods, OECD/IEA Publication, Brussels, December 2007
  • A Low-Carbon Europe by 2050, Power Engineering International, 27 (2009), 2, 9
  • Stern Review: The Economy of Climate Change, Royal Institute, London, 2005
  • Mesarović, M., Can Sustainability be Jeoppardized by the Climate Change, Proceedings, 1st International Conference SustainNis2008, Niš, June 2008, 105-112
  • How Much Bioenergy Can Europe Produce without Harming the Environment?, European Environmental Agency Report No. 7/2006
  • Adapting to Climate Change: To wards a European Framework for Action, EU White Paper COM (2009)147 Final, Brussels, April 1st, 2009
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.