Status i pravci korišćenja biomase kao goriva u zemljama Evropske Unije

 • Od svih obnovljivih izvora energije, biomasa je oblik koji najviše obećava. Pored tradicionalnog korišćenja kao izvora toplote, sve se više uspešno koristi za proizvodnju električne energije. Nasuprot foto-ćelijama i vetro-generatorima, struja iz biomase se može proizvesti onda kada je potrebna. To postaje sve važnija karakteristika, kako raste učešće električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Još važnije, biomasa je jedini oblik obnovljivih izvora energije od kojeg se mogu dobiti tečna i gasovita goriva koja nisu fosilnog porekla. To čini biomasu nezaobilaznim činiocem bilo kojeg scenarija snabdevanja energijom u budućnosti. Biomasa ne samo da je neutralna po pitanju emisije CO2 – ona može da absorbuje atmosferski CO2 i da ga veže, smanjujući njegovu koncentraciju u atmosferi. Ove izuzetne prednosti biomase kao obnovljivog izvora energije su veoma priznate u Evropskoj Uniji. Energetska politika svih zemalja EU podržava korišćenje biomase kao goriva na različite načine: od „feed-in” tarifa, preko bonusa za kogeneraciju, poreskih olakšica, pa sve do veoma značajne podrške istraživačko-razvojnim projektima koji se bave budućim tehnologijama za proizvodnju ne-fosilnih tečnih i gasovitih goriva. Istovremeno, energetska politika EU nastoji da što pre ispravi neke pogrešne razvoje u primeni biomase ili odgovarajućih tehnologija. To je uglavnom slučaj sa neodrživom eksploatacijom biomase, prevelikim udelom fosilnih goriva u finalnom proizvodu (usled transporta, sekundarnih transformacija i sl.), ugrožavanja biološke raznovrsnosti vrsta, ili usled konflikta sa lancima proizvodnje hrane. Ovaj rad prikazuje stanje današnjeg korišćenja biomase (toplota, električna energija, tečna biogoriva prve generacije) u nekoliko EU zemalja, kao i prikaz glavnih pravaca razvoja tehnologija za buduće korišćenje biomase (tečna biogoriva druge generacije, sintetičkog prirodnog gasa, vodonika). U pogledu izvora biomase za energetsku upotrebu, uočljiv je jasan pravac ka korišćenju otpadne biomase i ostataka iz poljoprivredne proizvodnje. To je motivisano ne samo odgovarajućom energetskom politikom (npr. odvajanjem od lanca ishrane), već i zakonima slobodnog tržišta (npr. viša cena kvalitetne drvne cepke). Zbog toga se uočavaju stalni napori da se razviju nove ili unapređene tehnologije koje mogu da koriste biomasu sve lošijeg kvaliteta.

 • Ključne reči
 • Stranice
  311 - 324
 • Datum slanja
  04/11/2011
 • Datum revizije
  05/24/2012
 • Datum prihvatanja
  06/03/2012
 • UDC
  628.4.042:662.65
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 3, 311-324
 • Reference
  • ***, FNR – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), „Bio-Kraftstoffe-Info“, Gülzow, Deutschland, 2010
  • ***, WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Deutschland, Globale Umweltveränderung, „Welt im Wandel – Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung“, Berlin, 2009
  • Hofbauer, H., „Vergasung – ein Baustein zur Realisierung von Polygeneration“, RENET, 2005
  • Karin, A., et al., Strategische Bewertung der Perspektiven synthetischer Kraftstoffe auf Basis fester Biomasse in NRW, Endbericht, Forschungszentrum Jülich und Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie, Wuppertal, Jülich, Deutschland, Mai 2006
  • Heinrich, E., et al., Gas Generation from Dry Biomass for Energy and Chemical Uses, Forschungszentrum, Karlsruhe, Germany, 2007
  • Rauch, R., Fischer-Tropsch Synthese-Die sel- und Benzinerzeugung am BHKW Güssing, Symposium Polygeneration, Güssing, Deutschland, 2005
  • ***, FNR – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland, Gülzow, Deutschland, 2009
  • Zwart, R. W. R., et al., Production of Synthetic Natural Gas (SNG) from Biomass, Report ECN-E-06-018, Energy Research Centre of the Netherlands, Petten, The Netherlands, November, 2006
  • ***, C.A.R.M.E.N. Vergleich zur Preisentwicklung von Heizöl und Erdgas, Straubing, Deutschland, 2010
  • ***, DEPV – Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V., Entwicklung Pelletproduktion, Berlin, 2009
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.