• Radomir Naumov, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Beograd, Srbija

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine - o strategiji razvoja energetike Srbije

  • Dokument Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, saglasno članu 5. Zakona o energetici usvojila je Narodna skupština Republike Srbije, 23. maja 2005. godine na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2005. godini. Strategija u širem smislu predstavlja koherentnu viziju poželjnog i mogućeg razvoja celine energetskog sistema Republike Srbije, zasnovanu na ideji postupnog usklađivanja razvoja energetskih proizvodnih sektora sa tekućim i razvojnim potrebama sektora potrošnje energije. Mera ovog usklađivanja opredeljena je dinamikom ostvarivanja odgovarajućih ciljeva: osnovnih-energetskih, specifičnih-tehnoloških i ekoloških i strateško-razvojnih, koje promoviše nova energetska politike Srbije u kontekstu održivog socio-ekonomskog razvoja Republike u narednom periodu. Da bi navedeni ciljevi bili realno ostvarivi izbor prioritetnih programa razvoja celine energetskog sistema Srbije utemeljen je na detaljnom uvidu u postojeće stanje u sektorima potrošnje energije u Srbiji. Pri tome su uvažene mogućnosti i ograničenja koja proističu iz ekonomskog stanja u zemlji, raspoloživosti energetskih resursa, a posebno tehnoloških i proizvodnih i ekonomskih performansi energetskih proizvodnih sistema i oporavka nacionalne ekonomije po osnovu dinamičkog povećanja energetski neintenzivnih proizvodnih i uslužnih aktivnosti i postupnog rasta standarda građana. Saglasno makro-ekonomskim parametrima i demografskim indikatorima Republike Srbije (bez teritorije Kosovo i Metohija) utvrđene su projekcije energetskih potreba odgovarajućih sektora potrošnje do 2015. godine, shodno kojim je odabrano pet osnovnih prioritetnih programa, raznorodnih po programskim sadržajima ali komplementarnih, sa stanovišta pozitivnih efekata nove energetske politike Srbije, na uspostavljanje održivog socio-ekonomskog razvoja zemlje. Radi postupne i potpune realizacije odabranih prioritetnih programa obrazložena je potreba donošenja odgovarajućih instrumenata i mera, kojima se omogućuje dosledno ostvarivanje promovisanih ciljeva Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Ovi instrumenti "oličeni" su u novim zakonodavnim i institucionalnim okvirima za rad i poslovanje energetskih subjekata i u reorganizovanju postojeće organizacione strukture energetskih javnih preduzeća za ekonomično poslovanje, najpre u tržišno-regulisanim uslovima, a potom na liberalizovanom i konkurentno-slobodnom energetskom tržištu. Na primerima donošenja specifičnih programa: Energetske efikasnosti, Novih obnovljivih izvora energije, Zaštite životne sredine, Naučnoistraživačkog i tehnološkog razvoja, Usmerenog obrazovanja i usavršavanja kadrova za postojeće i nove aktivnosti u energetskim delatnostima, obrazloženi su programski instrumenti, dok su na primerima uvođenja savremenog Sistema energetske statistike i osnivanja Instituta/Centra za energetske studije obrazloženi sistemski instrumenti u cilju uspešne realizacije prioritetnih programa. Saglasno Zakonu o energetici Ministarstvo rudarstva i energetike u obavezi je da sa energetskim subjektima sačini detaljne programe ostvarivanja Strategije za svaki energetski proizvodni sektor, za period od 6 godina.

  • Ključne reči
  • Stranice
    3 - 70
  • BIBLID
    0350-218X, 31 (2005), 1-2, 3-70
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.