• Ljubo Glamočić, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Vlada Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

Strateški razvoj elektroenergetskog sektora Republike Srpske

 • Energetika je danas postala predmetom interesovanja, ne samo energetičara, već daleko šireg
  kruga intelektualaca. Polazeći od značaja energetskog sektora, a posebno elektroenergetskog
  sektora, te potencijala kojima raspolaže Republika Srpska, u radu je dat prikaz trenutno
  postojećeg stanja elektroenergetskog sektora, raspoloživi potencijali za proizvodnju
  električne energije i na kraju planovi razvoja sa konkretnim objektima i visinama investicija.

 • Ključne reči
 • Stranice
  41 - 51
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  620.92:621.311
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 41-51
 • Reference
  • ***, Energetski bilans Republike Srpske - plan za 2010. godinu, Vlada Republike Srpske, Banja Luka, 2010.
  • ***, Rebalans energetskog bilansa Republike Srpske za 2010. godinu, Vlada Republike Srpske, Banja Luka, 2010.
  • ***, Plan razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, 2010, Energetski institut „Hrvoje Požar”, Zagreb, i Ekonomski institut „Banja Luka”
  • ***, Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, 2010, Energetski institut „Hrvoje Požar”, Zagreb, i Ekonomski institut „Banja Luka”
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.